ผู้ประกันตน

 •   นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. เปิดเผยว่า ช่วงปี 2555 มีผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์กรณีบำบัดทดแทนไตทั้งหมด 980,523 คน โดยใช้วงเงินในการรักษากรณีบำบัดทดแทนไตทั้งหมด 1,622,717,425 บาท แยกเป็นปลูกถ่ายไต 5,309 คน เป็นเงิน 167,535,577 บาท รับยา Erythropoietin 834,056 คน เป็นเงิน 300,757,472 บาท ฟอกเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง 92,057 คน เป็นเงิน 1,123,034,376 บาท และล้างช่องท้องกรณีไตวายเรื้อรัง 49,101 คน เป็นเงิน 31,390,000 บาท
  2013-03-26 14:45
 •   นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมหารือกับโรงพยาบาลระบบประกันสังคมและโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีศักยภาพสูง (Supra Contractor) เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงผู้ประกันตนที่มีระดับความรุนแรงของโรค (RW) อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป กรณีผู้ประกันตนมีบัตรรับรองสิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระบบประกันสังคม สปส.จะจ่ายค่ารักษาให้ RW ระดับละ 11,500 บาท ส่วนที่เหลือ 4,460 บาท สปส. จ่ายคืนโรงพยาบาลระบบประกันสังคม
  2013-03-25 10:57
 •   นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ในฐานะโฆษก สปส. กล่าวถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนกรณีคลอดบุตร ในปี 2555 ว่า มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิคลอดบุตรจำนวน 300,075 ราย แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 246,566 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.17 ของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร และจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกว่า 5,598 ล้านบาท และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 53,509 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.83 ของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร และจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกว่า 1,028 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมแล้ว สปส. จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรทั้งสิ้นกว่า 6,627 ล้านบาท
  2013-03-20 15:27
 • ลูกจ้างวัยเกษียณร้องถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไม่ครบ เหตุนายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบ 3 หมื่นกว่าราย เป็นเงิน 4 พันกว่าล้าน ด้าน สปส.เร่งแก้แนวปฏิบัติ-แจ้งสปส.จังหวัดทั่วประเทศให้ จนท.จ่ายเงินให้ครบตามสิทธิ แล้วค่อยตามทวงเงินนาย จ้างทีหลัง
  2013-03-18 11:57
 • สปส.เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
  2013-03-16 12:00
 •  
  2013-03-06 13:48
 • สปส.เผยครึ่งปี 55 ควักเงินงบค่ารักษาผู้ประกันตนกว่า 2.2 หมื่นล้าน ชี้โรคฮิต 10 อันดับแรก โรคความดัน-ติดเชื้อทางเดินหายใจ-เบาหวาน ฯลฯ
  2013-02-12 13:50
 • คสรท.หนุนประกันสังคมถ้วนหน้าดูแลแรงงานนอกระบบ ชี้จ่ายไหวแค่เดือนละ 100-200 บาท แนะแก้กฎหมายประกันสังคมขยายมาตรา 40 ดูแลครอบคลุม 5 กรณี ค้านนำเงินสปส.ลงทุนสร้างที่พักในมาเก๊าขณะที่"เผดิมชัย" ยันเจตนาดี สั่งสปส.ศึกษารอบคอบที่สุด
  2012-10-11 14:05
 •   สำนักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ขึ้นโดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ 
  2012-05-13 21:18
 • สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ Update รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.2555
  2012-05-13 21:13
 • "คุณหมอช่วยส่งตัวหนูเถอะ หนูไม่ไหวแล้ว หนูยังมีลูกเพิ่ง 8 เดือนที่ต้องดูแล"คำพูดของสมศรี (นามสมมติ) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม วัย 28 ปี ผู้ป่วยไอซียูเล่าขณะยกมืออ้อนวอนหมอ แม้เรี่ยวแรงแทบจะไม่มี เพื่อขอให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมานานนับปี แต่อาการมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆ กระทั่งต้องเข้าห้องไอซียู
  2012-05-03 15:28

Pages