ผู้ประกันตน

 • ผอ.HITAP หวั่น คนพิการสมัครเข้าทำงานตามนโยบายรัฐต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล ระบุ ต้องถูกโอนย้ายจากบัตรทองสู่ประกันสังคม จากรักษาฟรีทุกที่ทุกแห่งเหลือเพียง รพ.เดียว และต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน
  2016-08-20 19:18
 • บอร์ดประกันสังคมปรับเกณฑ์จ่ายค่าทำฟัน จาก 600 บาท/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ปี เริ่ม 12 ส.ค.นี้ พร้อมเปิดนำร่องใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายใน กทม.และอีก 18 จังหวัด คาดเริ่มได้ตั้งแต่ 29 ส.ค. และขยายสิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ก่อน 31 มี.ค.38 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58
  2016-08-11 19:53
 • สำนักงานประกันสังคม เผยครึ่งปีแรกของปี 2559 กองทุนประกันสังคมบริหารเงินลงทุนได้ผลตอบแทนกว่า 25,828 ล้านบาท ปรับเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 3.1 ส่วนภาพรวมการลงทุนในปี 2558 ได้ผลตอบแทน 44,894 ล้านบาท ขณะที่กองทุนชราภาพและสงเคราะห์บุตรได้ผลตอบแทนร้อยละ 3.56 ปี 2558 จ่ายค่าบริการทางการแพทย์กว่า 3.6 หมื่นล้าน เฉลี่ยรายหัว 3.1 พันบาท พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเครือข่าย
  2016-08-03 15:50
 • พล.อ.ประยุทธ์ เผย รมว.สธ.กำลังแก้ไขอยู่ ปมปัญหา รพ.เอกชนถอนตัวจากประกันสังคม ระบุ รพ.ไหนไม่รับ ก็ไปที่อื่น ทำอย่างอื่นไม่ได้ เหตุสร้างกันมาแบบนี้
  2016-07-11 18:54
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : สปส.ปฏิเสธค้างจ่ายค่าหัวให้ รพ.เปาโล 500 ล้าน รับบางกรณีอาจจ่ายช้า แต่ควักจ่ายทุกปี 400 ล้าน รักษาผู้ประกันตน 1.2 แสนราย ยันเหตุลาออก ต้องการยกระดับบริการไม่ใช่ติดค้างเงิน พร้อมเตรียม รพ. 7 แห่ง รองรับโอนย้ายผู้ประกันตน เปิดให้แจ้งสิทธิไปที่ใหม่ ก.ย.-พ.ย.
  2016-07-09 12:56
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : รพ.เปาโลสะพานควาย ถอนตัวจากระบบประกันสังคม แจงจากเหตุผลภายใน ส่วนสาขาโชคชัย 4 ยังรับผู้ป่วยตามปกติ ด้าน สปส.เร่งหาโรงพยาบาลรองรับ แจ้งผู้ประกันตนกว่า 1.3 แสนคน เลือกสถานพยาบาลใหม่เดือน ก.ย.-สิ้นพ.ย.นี้
  2016-07-09 10:32
 • บอร์ดประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ไตวาย เตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดและวางท่อรับส่งน้ำยาล้างไตช่องท้อง เริ่มเตรียมได้ตั้งแต่วันที่มีผลตรวจระดับอัตรากรองของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มล./นาที/1.73 ตร.ม. เพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิมเบิกค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือด หรือวางท่อรับส่งน้ำยาล้างช่องท้อง 2 หมื่นบาททุกๆ 2 ปี หาก 2 ปีเบิกครบแล้วแต่จำเป็นก็จะจ่ายเพิ่มไม่เกินรายละ 1 หมื่นบาท พร้อมปรับลดราคาและเพิ่มรายการยา Erythropoientin เพื่อให้เข้าถึงยาและมีทางเลือกใช้ยาได้มากขึ้น
  2016-05-29 14:34
 • นสพ.ไทยโพสต์ : เผยข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 หลุดออกจากระบบประกันสังคมปีละหลายหมื่นคน เหตุขาดส่งเงินสมทบ 90 วัน สภาลูกจ้างระบุส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ละปีมีอุทธรณ์เข้ามา แต่มักจะแพ้ เพราะ สปส.ยืนยันทำตามกฎหมาย แนะ สปส.นิรโทษกรรมเพื่อให้ผู้ประกันมาตรา 39 ได้กลับคืนสู่ระบบประกันสังคม ชี้ สปส.ไม่ควรมองในเรื่องของกำไรหรือขาดทุน แต่เป็นการช่วยเหลือทางสังคมที่เป็นบทบาทสำคัญของ สปส.
  2016-05-27 14:42
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : รมว.แรงงาน เผยย้ายผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม 5 คน ที่รักษา รพ.เดชาไป รพ.จุฬาฯ-พญาไทแล้ว ส่วนผู้ประกันตน 4 หมื่นคนที่มีสิทธิรักษาย้ายไป รพ.ใกล้เคียง เช่น รพ.ราชวิถี และ รพ.เลิดสิน ขออย่าห่วงไม่ได้รับสิทธิการรักษา
  2016-05-12 15:52
 • เว็บไซต์แนวหน้า : คลังจับตากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เสี่ยงเจอปัญหาสภาพคล่องในอนาคต เหตุภาระผูกพันขยายตัวต่อเนื่อง คนสูงอายุเพิ่ม รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการควบคุมรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่ม ลดเงินอุดหนุนและภาระการคลัง
  2016-05-10 22:57
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : สปส.เดินหน้าถกความเป็นไปได้ "บัตรใบเดียว" รักษาทุกโรงพยาบาล ระบุอาจทำได้ใน รพ.สังกัด สธ. กทม. และกลาโหม เหตุค่ารักษาอยู่ในอัตราที่รัฐกำหนด ส่วน รพ.เอกชนยังติดข้อจำกัดค่ารักษาที่มีความแตกต่างแต่ละ รพ. คาดอีกไม่เกิน 3 เดือนมีคำตอบ พร้อมเล็งเสนอบอร์ด เปิดทางผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้าสู่ระบบ
  2016-04-26 11:46
 • ทันตแพทยสภา มีมติสนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 3 กองทุน หนุน สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทันตกรรมเท่าเทียมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สวัสดิการข้าราชการ หลังพบด้อยสุด แถมต้องสำรองจ่ายก่อน จนเป็นอุปสรรครับการรักษา
  2016-04-22 13:24

Pages