ผู้ประกันตน

 • ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ดประกันสังคม รวมที่ปรึกษา บอร์ดการแพทย์ และบอร์ดกองทุนทดแทน พร้อมระงับการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาที่ต้องดำเนินการใน 180 วัน พร้อมแต่งตั้งคนใหม่ทำหน้าที่แทนในทุกชุด ระบุเหตุผล “มีปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน กระทบสิทธิประโยชน์ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อันส่งผลเสียหายต่อรัฐ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป”
  2015-11-09 13:28
 • อัตราเงินชดเชยความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ของ สปส.ยังไม่ชัด สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์เตรียม 2-3 แพ็คเก็จให้บอร์ดเลือกว่าจะจ่ายน้อยกว่ามาตรา 41 ของ สปสช.หรือไม่ ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ คาดต้องจ่าย 40 ล้านบาท/ปี
  2015-10-31 11:17
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : สปส.เร่งคลอดกฎหมายลูก 17 ฉบับหลังพรบ.ประกันสังคมฉบับที่ 4 มีผลบังคับใช้ เผยอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 ฉบับ ระหว่างครม.พิจารณา 9 ฉบับ และอีก 3 ฉบับอยู่ระหว่างการปรับแก้นำเข้าหารือในที่ประชุมบอร์ดอีกครั้ง ระบุทั้งหมดต้องเสร็จภายในเดือนนี้ ชงเขตเลือกตั้ง ส.ส.คัด กก.บอร์ด สปส.
  2015-10-23 21:02
 • สปส.เล็งหารือ สปสช.จัดระบบส่งเสริมป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนปีงบประมาณ 2560 แต่ปีงบ 2559 ตอนนี้ใช้แพ็คเก็จของสปสช.ไปก่อน
  2015-10-02 16:40
 • นสพ.มติชน : สปส.วางแนวทางเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ใช้รูปแบบ ม.41 บัตรทอง เตรียมนำเสนอบอร์ดการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่อออกเป็นประกาศ คกก.การแพทย์ต่อไป
  2015-09-28 16:43
 • สปส.แจงสิทธิประโยชน์ใหม่ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ที่จะมีผล 20 ต.ค. เพิ่มค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร เงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายอัตราเดียวกับ สปสช.พร้อมเตรียมศึกษาสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2015-09-28 14:28
 • รมว.แรงงาน มอบนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการใช้สิทธิผู้ประกันตน ยึดหลักธรรมาธิบาล ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ จนท.-สถานพยาบาล ผู้ประกันตนต้องร่วมใจช่วยแก้ปัญหาด้านบริการให้มีมาตรฐานตามสากลยอมรับ  ‘เร่ง’ ยกร่าง กม. ลำดับรอง 17 ฉบับ เสร็จภายใน 20 ต.ค. 58 เตรียมพร้อมโอน ม.40 กรณีชราภาพให้ กอช.
  2015-09-08 17:11
 • เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการ สปส. ขอปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้ระบบราชการ
  2015-09-08 10:32
 • สปส.วางยุทธศาสตร์ 5 ปี  ยกระดับการ ให้บริการสู่สากล เล็งพัฒนาระบบเงินสมทบและการลงทุนที่มีเสถียรภาพ ให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
  2015-09-06 08:34
 • นสพ.มติชน : ค้านแยกประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ หลัง สปส.ศึกษาให้มี กม.เฉพาะและรับสิทธิประโยชน์น้อยกว่า หวั่นซ้ำเติมสถานการณ์ค้ามนุษย์ข้อหาเลือกปฏิบัติ ชี้วิธีที่เหมาะสมคือเพิ่มมาตราใน พ.ร.บงประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติเป็นการเฉพาะ
  2015-09-04 15:17
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาค้าแรงงาน ซึ่งยังคงมีมุมมองที่หลากหลายแตกต่างในการดูแลคนเหล่านี้ ทั้งในด้านความถูกต้องตามกติกา การเข้ามาแย่งงานคนไทย และขณะเดียวกันก็มีแง่มุมของมนุษยธรรม ที่ถูกตั้งคำถามว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในด้านสภาพการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงาน วันหยุด วันลา ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน รวมไปถึงการได้รับสิทธิ "ประกันสังคม" ด้วยหรือไม่
  2015-09-03 15:09
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : ปลัดแรงงาน ยัน สปส. โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้าน คปค.จี้ดันกฎหมายปฏิรูปประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระ เพื่อผลประโยชน์ผู้ประกันตน ชี้มีเงินกองทุนประกันสังคมประมาณ 1.37 ล้านล้านบาท แต่ยังติดระบบราชการทำให้ไม่โต  ผู้ประกันตนขาดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์
  2015-09-01 15:21

Pages