ผู้ป่วยนอก

 • รมว.สธ.ยัน ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องจัดสรรงบบัตรทอง เผยข้อตกลงที่ได้จากการประชุมร่วม สธ.และ สปสช. ยังต้องนำเสนอเข้าอนุฯ การเงินการคลัง และนำเสนอให้บอร์ด สปสช.พิจารณาต่อไป ชี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต้องผ่านการมีส่วนร่วมทุกระดับ ไม่ใช่เรื่องที่ สธ.จะไปตกลงกับสปสช.ได้เอง
  2015-02-02 13:35
 • อดีตผอ.รพ.โพนทอง แจง รพ.ขาดทุน เหตุถูกเบี้ยวหนี้ค่าตรวจแลป หลังยกระดับเป็นศูนย์กลางตรวจแลปของอีสานตอนบน บางแห่งค้างจ่าย 3 ล้านบาท แถมภาระค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทางเพียบ เฉพาะค่าโอทีเฉลี่ย 1.7 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมยอมรับ ระบบเบิกจ่ายเพื่อรับเงินบัตรทองของรพ.มีปัญหา ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ทำให้เบิกจ่ายได้ไม่เต็ม ติงสปสช.มีท่อส่งงบเยอะเกิน เต็มไปด้วยรหัสและตัวย่อ รพ.เองตามไม่ทัน เป็นปัญหาจัดส่งข้อมูล ส่งผลให้มีการเรียกเงินคืนในภายหลัง
  2015-01-26 15:44
 • นับจากวันเริ่มจัดตั้ง “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2545” ปัจจุบัน ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ที่นำมาสู่การปฏิรูประบบสุขภาพประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายใต้ความท้าทายด้านภาระงบประมาณที่จำกัด แต่ยังส่งผลต่อผู้ให้บริการรักษาพยาบาลที่ต้องปรับตัว ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ชั้นแนวหน้าเมืองไทย ไม่เพียงแต่ติดตามนโยบายที่ถูกตีตราว่าเป็นนโยบายประชานิยมในยุคแรกเริ่ม แต่จากประสบการณ์ที่ได้รับเชิญร่วมบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงเริ่มต้น ดร.อัมมาร สยามวาลา ทีดีอาร์ไอ ได้สะท้อนถึงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงทิศทางระบบสาธารณสุขประเทศอย่างน่าสนใจ
  2014-12-14 11:43
 • “หมอถาวร” ห่วงคนไทยเมินใช้สิทธิ “ผู้ป่วยนอกบัตรทอง” เพิ่ม หลังผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ มีผู้มีสิทธิเพียงร้อยละ 50 เลือกใช้บริการ คาดเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เชื่อมั่น ระบบบริการไม่ตอบสนอง จี้เร่งปรับปรุงดึงผู้มีสิทธิเข้ารับบริการ สร้างความมั่นคงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างยั่งยืน    
  2014-10-22 18:12
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี 2517 และครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 18  โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,960 ครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การไปรับบริการสาธารณสุข และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
  2013-10-31 16:40
 • สปสช.กทม.เผยเข้าใจปัญหาคลินิกอบอุ่น โดยเฉพาะคลินิกอบอุ่นที่มีเครือข่าย 1-2 แห่ง เหตุต้องแบกรับความเสี่ยง แจงปี 57 เตรียมเพิ่มงบผู้ป่วยนอก และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้คลินิกอบอุ่น ยกเป็นกลไกสำคัญบริการสุขภาพประชาชนในเขตเมือง แต่ยืนยันต้องทำตามข้อบังคับของสำนักงบฯไม่สามารถใช้เงินข้ามหมวด โดยดึงงบส่งเสริมสุขภาพมาใช้กับผู้ป่วยนอกได้ เตรียมเสนอบอร์ดสปสช.พิจารณาอีกครั้ง
  2013-06-18 20:42
 • คลินิกชุมชมอบอุ่นร้องนายกฯ ใกล้เจ๊ง ต้องตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการส่งต่อ รพ.แม่ข่าย เกือบ 1 ใน 5 ของงบประมาณเหมาจ่ายที่ได้รับจาก สปสช. แนะเกลี่ยงบส่งเสริมป้องกันโรคแก้ปัญหา
  2013-06-17 16:35

Pages