ผู้สูงอายุ

 • ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรโดยรวมสูงที่สุดและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลก โดย 1 ใน 3 ของประชากรเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งญี่ปุ่นก็ได้สร้างหลักประกันให้กับคนในประเทศหลายชั้น
  2015-09-17 16:20
 • “หัวหน้างานกายอุปกรณ์ รพ.สมุทรปราการ” เจ๋ง ประดิษฐ “รถนั่งผู้พิการระบบไฟฟ้าราคาถูก” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้นทุนผลิตเพียงแค่ 20,000 บาทต่อคัน ถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศถึง 5 เท่า เผยแนวคิดรถต้นแบบมุ่งประดิษฐ์เพื่อแม่ จนขยายผลิตให้กับผู้พิการแล้ว 30-40 คัน พร้อมจับมือ สปสช. ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตไปยัง 12 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อคนพิการเข้าถึง แถมยังรองรับสังคมผู้สูงอายุ ชี้ปัจจุบันผู้พิการ ท.74 ภูมิลำเนา จ.สมุทรปราการ ได้รับฟรี เหตุกองทุนท้องถิ่นหนุนงบต่อยอดให้เป็นรถผู้พิการระบบไฟฟ้า   
  2015-09-17 13:13
 • รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ประสบผลสำเร็จในการใช้ธาราบำบัด บำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อมและมีภาวะอ้วนด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับเครื่องมือที่เสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อในน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ พบว่าช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต้นขา ลดอาการปวดเข่าได้ดี เร่งขยายผลใช้ในไทย และอาเซียน เผยขณะนี้คนไทยเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน อันดับ 1 คือ ข้อเข่า คาดแนวโน้มสูงน่าห่วง พบตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจากโรคอ้วน
  2015-09-15 18:18
 • “หมอปิยะสกล” เผย มติบอร์ด สปสช.อนุมัติแนวทางบริหารงบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในปี 59 ระบุเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครม.ให้งบ 600 ล้านบาท ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 แสนราย ก่อนขยายให้ครบ 1 ล้านรายในปี 61 ใช้กลไก เทศบาล/อบต. กองทุนสุขภาพตำบล เป็นฐานพร้อมการสนับสนุนของ รพ.สต./รพช.ดูแลสิทธิประโยชน์การแพทย์ เกิดเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และความร่วมมือจาก อปท.เพื่อดูแลบริการด้านสังคม มอบ สปสช.ประสาน กรมบัญชีกลาง สปส. ก่อนเสนอ ครม.เพื่อขยายให้ครบทุกสิทธิ
  2015-09-14 17:18
 • มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นผู้ให้ เผยสถิติ รพ.สวนดอกมีผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้ารับการรักษาจำนวนประมาณกว่า 5 แสนคน
  2015-09-13 11:16
 • "สังคมไทยพูดกันมาหลายปีเรื่องสังคมผู้สูงอายุ แต่ก็พูดกันลอยๆ ไม่ได้ทำอะไรจริงจัง ต่างจากประเทศญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นมีทั้งเงินประกันสังคม เงินบำนาญแห่งชาติ เงินสะสมระยะยาว เงินประกันสุขภาพ และระบบประกันสำหรับดูแลระยะยาวหลังวัย 60 ปี (long term care insurance) ที่เป็นประกันภาคบังคับ คนญี่ปุ่นจะมีเงินอย่างน้อยเดือนละ 100,000 เยน (ราว 3 หมื่นบาท) ใช้ในวัยเกษียณ"
  2015-09-06 08:58
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดงานเปิดตัว “โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ” กระตุ้นภาครัฐและภาคประชาชนให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ เพื่อความคุ้มทุนและประโยชน์ทางสาธารณสุขในระยะยาว
  2015-08-30 16:17
 • กรมอนามัยแนะนำจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหกล้ม
  2015-08-24 19:16
 • สธ.เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ เป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว 
  2015-08-06 14:17
 • , ,
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 13 กับ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเสนอ/บรรยาย “กรอบแนวคิดด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูงอายุ (Ageing Healthy Policy : Geriatrics and Gerontology Concept)” เป็นการแลกเปลี่ย
  2015-07-23 11:48
 • ในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง การเข้าถึงบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล ยากลำบาก ยิ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ด้วยตนเองนั้น อย่าว่าแต่จะไปโรงพยาบาลเลย แม้แต่จะลุกเดินออกจากบ้านก็ยังยาก มีหลายพื้นที่พยายามที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับบริการที่ เฉกเช่นเดียวกับ “ศูนย์โฮมสุข”  เทศบาลตำบลนาจารย์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  เป็นจัดศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมในตำบล ที่บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เน้นการให้บริการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ติดบ้านติดเตียงเป็นหลักด้วยกลไกครอบครัวและคนในชุมชน
  2015-07-22 15:46
 • บทความโดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เผยแพร่ใน นสพ.มติชน เขียนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสี่ยงเสีชีวิต ซึ่ง พญ.ชัญวลี สรุปว่า โรคเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายที่สูงในผู้สูงอายุ มีปัจจัยเสี่ยงที่มีงานวิจัยรองรับมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น เท่านั้น
  2015-07-02 12:15

Pages