ผู้สูงอายุ

 • ประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากมีผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเห็นผ่านทาง Guardian Healthcare Network ว่า ถึงเวลาปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแล้ว เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอเรื่องที่ว่า ควรมีการปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ โดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ ด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้านเกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลด้านผู้สูงอายุ ต่างออกมาพูดถึงข้อควรปรับบริการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ
  2016-09-07 22:08
 • มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ในปี 2562 เน้นดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลาร่วมกันกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิถีธรรมชาติ
  2016-08-24 01:51
 • สธ.จัดทำชุดคัดกรองสุขภาพป้องกันผู้สูงอายุมีอาการสมองเสื่อม พร้อมให้ความรู้บุคลากรในการดูแล ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-08-08 15:17
 • นสพ.ฐานเศรษฐกิจ : กลุ่มแพทย์และนักธุรกิจอสังหาฯ ลงขัน 30-40 ล้าน เปิดโรงพยาบาล "เฌ้อสเซอรี่ โฮม" รับเทรนด์ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ชูจุดเด่นการให้บริการครบทั้งการตรวจรักษาโรค และการบริการดูแล คาดปลายปีเปิดให้บริการ พร้อมวาดแผน 2-3 ปีผุดเนิร์สซิ่งโฮมครอบคลุม 4 มุมเมืองกรุงเทพฯ
  2016-08-06 06:36
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกแบบบ้านที่เหมาะเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย  ข้อมูลล่าสุดในปี 2557 ไทยมีผู้สูงอายุ 10 ล้านกว่าคน ชี้บ้านที่เหมาะคือชั้นเดียว พื้นบ้านเรียบเสมอกันหมด ไม่มีธรณีประตู พื้นสาก ไม่ขัดเงา ประตูกว้างกว่าบ้านปกติ ห้องน้ำ ห้องส้วมกว้าง มีราวจับช่วยพยุงตัว ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โลดได้ฟรีที่ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  2016-06-24 12:45
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีเรียนรู้ทางกายภาพบำบัด พัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมสังคมไทย รับมือสังคมผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ใช้กายภาพบำบัดเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มติดสังคมแทน เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนได้ ทั้งนี้ ชุมชนต้องร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดูแลกัน
  2016-06-21 09:33
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนปฎิบัติการแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2558-2561 ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 14 มิ.ย.59 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 50 หรือประมาณ 5.8 ล้านคน ภายในปี 2561 จากร้อยละ 34 ในปี 2555 และอย่างน้อย 1 จังหวัดทุกเขตสุขภาพ มีการพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เช่น ฟันผุ แผล/มะเร็งในช่องปาก สภาวะน้ำลายแห้ง ฟันสึก โรคปริทันต์
  2016-06-19 16:16
 • มติ ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ตามที่ สธ.เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการฯ ไปเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  2016-06-19 12:58
 • TCELS เผยความคืบหน้าโครงการเวชนคร หลัง จับมือ จ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างเมดิโคโพลิส (Medicopolis) หรือ เวชนคร เมืองสุขภาพที่ให้บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมรับ AEC ขณะนี้ยังรอเรื่องของงบประมาณที่มีจำนวนถึงหลักสิบล้านจากรัฐบาล คาดหากได้รับงบประมาณแล้วการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก 5-6 ปีข้างหน้า พร้อมขยายโครงการเวชนครนำร่องไปยัง ระนอง สกลนคร
  2016-06-19 11:21
 • กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ประสบความสำเร็จหลังดำเนินงานกับ สปสช.เขต 4 สระบุรีกว่า 5 ปี เผยลดเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงาน ทำงานด้วยใจ เป้าหมายประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพ ย้ำหากเครือข่ายเข้มแข็งกองทุนฟื้นฟูฯจะยั่งยืน ลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่
  2016-05-27 15:13
 • สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2016-05-21 15:41
 • แพทย์ เผย ร้อยละ 8 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในไทยมีอายุน้อยกว่า 40 ปี พบแนวโน้มอุบัติการณ์โรคในกลุ่มคนวัยทำงานและวัยกลางคน หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “โรคพาร์กินสัน” ผ่านหูกันมาบ้าง และคนทำงานจนถึงคนวัยกลางคนคงคิดว่าโรคนี้ยังเป็นโรคที่ไกลตัว ที่เกิดขึ้นกับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่คุณกำลังคิดผิด
  2016-05-10 12:42

Pages