ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  • มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ ร่วมกับกองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา
    2020-07-14 17:27