ฝุ่นละออง

 • อาจารย์แพทย์ มช.เผยไทยเผชิญปัญหาฝุ่นพิษตลอดทั้งปี และจะพบทุกปีหากรัฐบาลไม่มีมาตรการแก้ไขในภาพรวม คำแนะนำแค่สวมหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ย้ำทุกวันนี้อันตรายมาก คนไทยตายจากมลพิษทางอากาศมากกว่าอุบัติเหตุถึง 4 เท่า ทำประชาชนอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง จี้นายกฯ จัดการจริงจัง ออกมาตรการทั้งระบบ เจรจาเพื่อนบ้านหาทางออก
  2019-12-24 07:31
 • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงการใช้สมุนไพรไทยในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในงานครบรอบ 17 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 สามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ลึกถึงปอดและระบบหลอดเลือดและหัวใจ ผู้ที่ป่วยอยู่แล้วอาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นได้ ทั้งนี้มีรายงานว่าฝุ่นดังกล่าวเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระ ทำให้เซลล์เกิดการอักเสบ และกลายเป็นแผลเป็น หากเป็นเยอะจะทำให้การไหลเวียนของเลือด การแลกเปลี่ยนอ็อกซิเจนไม่ดี ประชาชนจึงคว
  2019-10-03 18:09
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนสังเกตสภาพอากาศฝุ่น PM2.5 เน้นสำรวจ  ป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย  
  2019-10-01 22:08
 • นักวิจัยชี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่น่ากลัวเท่าพิษจากควันบุหรี่ สูบบุหรี่ 1 มวนจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเทียบเท่า PM2.5 = 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  2019-01-16 12:44
 • สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ
  2019-01-14 18:29
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปัญหาในบางพื้นที่ ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ หากออกนอกบ้านแนะใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัย
  2018-02-13 22:06
 • กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่มีรายงานการเจ็บป่วยของประชาชนที่เป็นผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็กก็ตาม แนะประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ และขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
  2018-02-09 13:02
 • กรมการแพทย์เผยปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนกรุงเทพมหานคร แนะผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุและเด็ก หลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่อยู่ภายนอกอาคารเมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง พร้อมแนะประชาชนร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ
  2018-02-09 12:36
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราป่วยสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี 2558 กำชับสาธารณสุขจังหวัดติดตามคุณภาพอากาศ ดูแลกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ อาการอาจกำเริบได้ง่าย หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
  2016-03-18 14:17