พกส.

 • ภายหลังการประชุมมอบนโยบายเรื่องพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) แก่ผู้บริหารผู้แทนลูกจ้างถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศระงับการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. 
  2013-10-02 14:57
 • Hfocus -ในการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ชี้แจง โดยมีการเชิญตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว และส่วนราชการต่างๆในสังกัดเข้าร่วม นั้น ที่ประชุมได้มีการแจกเอกสาร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) สำนักข่าว Hfocus เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาเสนอดังนี้
  2013-10-02 12:23
 • หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ - หมอประดิษฐ' แจงระงับบรรจุ พกส. เหตุลูกจ้างชั่วคราวเพิ่ม/ค่าใช้จ่ายเพิ่ม งบประมาณไม่พอ ชี้ปรับขบวนใหม่ให้ รพ.ประเมินความต้องการกำลังคนเอง ด้านปลัด สธ.เร่งประเมินลูกจ้างที่ยังไม่ผ่านอีก 2% ภายใน 10 ต.ค.
  2013-10-01 10:24
 • สธ.เล็งทบทวนบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน ก.สธ.หลังผ่านประเมินถึง 98% จากอัตรา 1.4 แสนราย รับเกินคาดไว้มาก ทำงบประมาณไม่พอ แถมเงินเดือนเพิ่มไม่มากเท่าขายฝัน เคาะให้คกก.รพ.และคกก.เขตพิจารณาลูกจ้างคนใดจะได้เป็นพกส. และได้รับเงินเดือนเท่าใด โดยใช้เกณฑ์วงเงิน เขตละไม่เกิน 10% ระบุคนผ่านประเมินมีสิทธิก่อน โยนโรงพยาบาลและเขตพิจารณาใครได้สิทธิ
  2013-09-30 20:00
 • กรุงเทพธุรกิจ - พนักงานสาธารณสุขส่อวุ่นหลังกระทรวงออกประกาศสั่งชะลอบรรจุ "แพทย์ชนบท" ระบุเคยค้านเพราะเป็นการรวบอำนาจ และ รพ.ไม่ได้รับคนเพิ่มหลัง กระทรวงมีหนังสือสั่งระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ระหว่างรอเคาะเพื่อบรรจุ ความคืบหน้าในการบรรจุตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส. นายโอสถ สุวรรณเศวต รองประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสสท.) บอกว่า พวกเราคิดว่ากำลังถูกหักหลัง เนื่องจากเคยตกลงไว้ในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนหลังปรับเป็น พกส. จะต้องมีการเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่ได้รับ
  2013-09-26 08:53
 • Hfocus -พกส. ส่อเค้าวุ่นหลัง สธ.ออกประกาศสั่งชะลอบรรจุ รองประธาน สสสท. จวกถูก สธ.หักหลัง ทั้งค่าตอบแทนไม่เพิ่ม แถมซ้ำอาจถูกปรับลดคน “แพทย์ชนบท” ระบุเคยค้านเพราะเป็นการรวบอำนาจ พร้อมระบุ รพ.ไม่ได้รับคนเพิ่มหลัง สธ.มีหนังสือสั่งระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ระหว่างเคาะบรรจุ พกส. ด้าน “ภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย” เผยหลังผู้บริหาร สธ. แจง รับยอมรับได้ แม้ค่าตอบแทนที่เพิ่มลด แต่อย่างน้อยเริ่มต้นระบบที่ดี ขณะที่ “รองปลัด สธ.” แจงเหตุสั่งชะลอบรรจุเพราะงบบานปลาย 5.8 พันล้าน จากเดิมคาดใช้ 2 พันล้านบาท ออก 3 มาตรการแก้ปัญหา และเตรียมประชุมแจง 30 ก.ย. นี้
  2013-09-26 08:10
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศใช้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือ พกส. กฎหมายบริหารกำลังคนฉบับแรกในประวัติศาสตร์ มี 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล มีผลใช้บังคับทันทีทั่วประเทศตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
  2013-03-10 10:24

Pages