วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 14 ชั่วโมง 46 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Thursday, March 31, 2016 - 12:52
สป.สธ.สำรวจข้อมูลความขาดแคลนพยาบาลของ  รพ.ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับจัดสรรตำแหน่งว่าง ก่อนคัดเลือกบรรจุรับราชการในเขตสุขภาพ คาดแต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ภายใน พ.ค.นี้
Wednesday, March 16, 2016 - 12:06
“หมอสมศักดิ์” เผย สธ.ทำหนังสือด่วนถึง ก.พ.สอบถามปัญหาวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน ถูกตัดสิทธิบรรจุ ขรก.สธ. ตำแหน่ง จพ.สธ. พร้อมขอแนวทางแก้ไขปัญหา เผยสาเหตุ สธ.ประกาศสอบระบุเพียงวุฒิปริญญาตรี ปวส.และวุฒิอื่นในระดับเดียวกัน ยึดตามหลักเกณฑ์ประกาศสมัครที่ผ่านมา ไม่เคยรวมถึงอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน พร้อมรับข้อเรียกร้องเก็บคะแนนสอบภาค ก. เพื่อรอสอบบรรจุใหม่รอบหน้า แต่ต้องให้ ก.พ.เห็นชอบก่อน ยัน สธ.ฟังปัญหาทุกกลุ่ม และให้กำลังใจสอบบรรจุ ขรก.
Monday, March 14, 2016 - 14:50
จพ.สธ.โคราช ยื่นหนังสือ หมอสมศักดิ์ ขอความเป็นธรรม หลังถูกตัดสิทธิบรรจุ ขรก. เหตุ สธ.ประกาศวุฒิสอบคัดเลือก ไม่รวมวุฒิระดับอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน ครอบคลุมแค่ ปวส.และวุฒิอื่นในระดับเดียวกัน พร้อมเตรียมร้องศาลปกครองต่อ 
Sunday, February 14, 2016 - 12:40
สหวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่ม พกส.สธ. ที่ได้รับบรรจุ ขรก. ส่งหนังสือถึง สธ.-ก.พ.ทวงถามความคืบหน้าแก้ปัญหา หลังถูกดองเกือบ 2 ปี เหตุ ก.พ.ตีมึน ไม่เข้าใจตำแหน่ง พกส. ตัดสิทธิรับเกื้อกูลตามหนังสือ ก.พ.154 อ้างหลักเกณฑ์ระบุต้องอยู่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจนถึงวันบรรจุ ขรก.เท่านั้น ทั้งที่ พกส.เป็นนโยบาย สธ. ส่งผลเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน ค่าวิชาชีพ และความก้าวหน้า เผยมี ขรก.สธ.บรรจุใหม่ได้รับกระทบเกือบหมื่นคน วอนขอแค่คืนสิทธินับรวมอายุราชการช่วงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อขึ้นระดับชำนาญการ พร้อมระบุให้เวลา 30 วัน หากไม่คำตอบเตรียมเคลื่อนไหวบุกขอความเป็นธรรมถึง สธ.และ ก.พ.   
Saturday, February 13, 2016 - 17:27
เผยพยาบาลรัฐงานหนัก ทำงาน 37 เวร/คน/เดือน แถมพยาบาลชำนาญการจ่อลาออกเพียบหลังเกณฑ์ ก.พ. ให้ขึ้นชำนาญการพิเศษได้แต่ต้องยุบตำแหน่งว่าง ส่งผลเงินเดือนตัน ผอ.สำนักการพยาบาลชี้ ถ้ายังไม่แก้ปัญหา ไม่รู้จะระเบิดเมื่อไหร่ ระบุมาถึงจุดที่คนไข้คาดหวังกับพยาบาล ส่วนพยาบาลมีปัญหางานหนัก ค่าตอบแทนน้อย ไม่คุ้มค่า เกิดความเครียด ส่งผลขอลาออก
Tuesday, January 19, 2016 - 17:28
สป.สธ.ส่งหนังสือถึง ผวจ.ทุกจังหวัด เรียกบรรจุข้าราชการ สธ.เพิ่ม หลังมีตำแหน่งว่างจากการจัดสรรรอบ 3 เหลือ 75 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้ายภายใน 3 ปี และให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ
Tuesday, November 24, 2015 - 12:38
เจ้าพนักงานเวชสถิติโวยมีลูกจ้างตกค้างไม่ได้รับการบรรจุข้าราชการ สธ.ทั้ง 3 รอบ 152 ราย เหตุได้สัดส่วนจัดสรรบรรจุข้าราชการ สธ.แค่ 39% ไม่ถึง 66% เท่าวิชาชีพอื่น แม้รวมอัตราว่าง ชี้ไม่เป็นธรรม พร้อมเตรียมเข้าพบปลัด สธ.เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
Monday, November 16, 2015 - 17:59
มติ อ.ก.พ.สธ.ให้จัดสรรตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก 4 สายงานประมาณ 1,000 คน “นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์” ที่ถูกชะลอการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เหตุ คปร.ระบุไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการแล้ว ระบุให้บรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พ.ย. 58 โดยวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดและรายงานผลภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 
Sunday, November 15, 2015 - 12:40
สธ.ออกประกาศใหม่ให้สิทธิพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารห้องพิเศษครึ่งราคา 
Sunday, October 11, 2015 - 13:24
เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ พกส.ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาอนุมัตินับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งของ พกส.ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

Pages