พนักงานราชการ

 • สหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าเรียกร้องขอ สธ. ดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรรสายสนับสนุนและการบรรจุข้าราชการ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และความก้าวหน้าในอาชีพ รุดยื่นหนังสือ “นายกรัฐมนตรี” พิจารณาจัดสรรการบรรจุเป็นข้าราชการ จากตำแหน่งที่เหลือบรรจุสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หรือบรรจุเป็นข้าราชการในรอบต่อไป พร้อมให้ยกเลิกบัญชีจำแนกตำแหน่ง ในสายงานของส่วนราชการที่จะยุบเลิก
  2020-05-05 19:52
 • ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. ส่งหนังสือ วอน “อนุทิน” พร้อมเรียกร้อง คปร.-ก.พ. บรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำรงตำแหน่ง “นักวิชาการสาธารณสุข” และ “เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน” เป็นข้าราชาการ โดยวิธีการคัดเลือก ด้วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563
  2020-04-10 20:49
 • สธ.เผยไม่บรรจุเภสัชกรใช้ทุนเป็นข้าราชการเป็นไปตามมติ ครม.ที่จำกัดอัตราข้าราชการ ส่วนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่จะบรรจุตามตำแหน่งว่างจากการเกษียณ พร้อมเตรียมทบทวนค่าภาระงานแต่ละวิชาชีพใหม่ ด้านชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน ชี้เมื่อไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรจบใหม่ ควรมีให้เภสัชกรที่ทำงานมาแล้ว บางคนทำ 5-8 ปี ยังไม่ได้บรรจุ ค้างท่อ 450 คน
  2019-12-03 19:22
 • ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ชี้ สธ.งดบรรจุข้าราชการนักศึกษาเภสัชฯ ใช้ทุนเป็นเรื่องที่รับได้ เพราะยังมีกลุ่มลูกจ้าง-พนักงานกระทรวงฯ ที่ยังค้างท่ออีกเยอะ ถ้าเอาตำแหน่งมาบรรจุให้กลุ่มนี้ก่อน ส่วนน้องใช้ทุนให้รอบรรจุต่อไปตามคิวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรม
  2019-12-01 17:53
 • สธ.ส่งหนังสือถึงคณบดีคณะเภสัชฯ แจ้ง ตั้งแต่ปี 2563 สธ.ไม่มีตำแหน่งข้าราชการเพียงพอที่จะบรรจุนักศึกษาเภสัชฯ ที่ใช้ทุนเป็นข้าราชการได้ เหตุ คปร.ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ ระบุ หากนักเรียนทุนสายงานเภสัชฯ ต้องการทำงานในสังกัด สธ.จะจ้างงานรูปแบบอื่นแทน คือ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  2019-12-01 11:09
 • เภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งในทีมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า 60 ล้านคน โดยเภสัชกรมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรยาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นกระบวนการ อันได้แก่ เสาะหาหรือผลิตยา จนถึงการส่งมอบยาและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
  2017-06-02 14:59
 • “เครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างฯ” ร้องขอความเป็นธรรมบรรจุ ขรก. 1 มิ.ย.นี้ หลังมีเภสัชกรตกค้างรอบรรจุตั้งแต่ปี 2551 รวมเกือบ 400 คน ชี้ต้นเหตุจากหลักเกณฑ์ใช้ทุนปลายเปิด ส่งผลเภสัชกรจบใหม่หลายรายไม่ได้สิทธิใช้ทุนเป็นข้าราชการ และในขณะเดียวกัน รพ.ต่างๆ ยังขาดแคลนเภสัชกรจึงต้องเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการแทน
  2017-05-31 11:52
 • ชมรมเภสัชกรลูกจ้างเผย ยังมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สธ.ทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกว่า 400 ราย เรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2551
  2017-05-30 10:49