พนักงานราชการ

 • สธ.เผยไม่บรรจุเภสัชกรใช้ทุนเป็นข้าราชการเป็นไปตามมติ ครม.ที่จำกัดอัตราข้าราชการ ส่วนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่จะบรรจุตามตำแหน่งว่างจากการเกษียณ พร้อมเตรียมทบทวนค่าภาระงานแต่ละวิชาชีพใหม่ ด้านชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน ชี้เมื่อไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรจบใหม่ ควรมีให้เภสัชกรที่ทำงานมาแล้ว บางคนทำ 5-8 ปี ยังไม่ได้บรรจุ ค้างท่อ 450 คน
  2019-12-03 19:22
 • ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ชี้ สธ.งดบรรจุข้าราชการนักศึกษาเภสัชฯ ใช้ทุนเป็นเรื่องที่รับได้ เพราะยังมีกลุ่มลูกจ้าง-พนักงานกระทรวงฯ ที่ยังค้างท่ออีกเยอะ ถ้าเอาตำแหน่งมาบรรจุให้กลุ่มนี้ก่อน ส่วนน้องใช้ทุนให้รอบรรจุต่อไปตามคิวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรม
  2019-12-01 17:53
 • สธ.ส่งหนังสือถึงคณบดีคณะเภสัชฯ แจ้ง ตั้งแต่ปี 2563 สธ.ไม่มีตำแหน่งข้าราชการเพียงพอที่จะบรรจุนักศึกษาเภสัชฯ ที่ใช้ทุนเป็นข้าราชการได้ เหตุ คปร.ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ ระบุ หากนักเรียนทุนสายงานเภสัชฯ ต้องการทำงานในสังกัด สธ.จะจ้างงานรูปแบบอื่นแทน คือ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  2019-12-01 11:09
 • เภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งในทีมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า 60 ล้านคน โดยเภสัชกรมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรยาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นกระบวนการ อันได้แก่ เสาะหาหรือผลิตยา จนถึงการส่งมอบยาและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
  2017-06-02 14:59
 • “เครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างฯ” ร้องขอความเป็นธรรมบรรจุ ขรก. 1 มิ.ย.นี้ หลังมีเภสัชกรตกค้างรอบรรจุตั้งแต่ปี 2551 รวมเกือบ 400 คน ชี้ต้นเหตุจากหลักเกณฑ์ใช้ทุนปลายเปิด ส่งผลเภสัชกรจบใหม่หลายรายไม่ได้สิทธิใช้ทุนเป็นข้าราชการ และในขณะเดียวกัน รพ.ต่างๆ ยังขาดแคลนเภสัชกรจึงต้องเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการแทน
  2017-05-31 11:52
 • ชมรมเภสัชกรลูกจ้างเผย ยังมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สธ.ทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกว่า 400 ราย เรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้เภสัชกรที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2551
  2017-05-30 10:49