พยาบาลวิชาชีพ

 • สธ.กำหนดนโยบายแก้ปัญหาพยาบาลขาดแคลนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เน้นบรรจุพยาบาล หนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน พร้อมผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อเพิ่มอัตรากำลังและบรรเทาภาระงาน
  2016-08-29 13:27
 • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ระบุการปฏิรูประบบสาธารณสุข ต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทั้งการขอเพิ่มอัตราข้าราชการ ขยายความก้าวหน้า และผลิตบุคลากรอื่นๆ เพิ่ม แบ่งเบาภาระงานพยาบาล
  2016-06-22 17:50
 • พยาบาลวิชาชีพ ยืนยันขอแยกกล่องค่าตอบแทนออกจากกลุ่มสหวิชาชีพ เตรียมหารือเคลื่อนไหวขอเม็ดเงินเพิ่ม พร้อมระบุร่างค่าตอบแทนฉบับแพทย์ชนบทเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมวิชาชีพพยาบาล ยังคงค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์อัตราเดิม ปรับลดเฉพาะระดับล่าง แจงถูกปัดข้อเสนอที่ให้ปรับค่าตอบแทนเหลือแค่ 3 ระดับ และให้ตัดเพิ่มค่าตอบแทนปีที่ 21 ออก
  2016-06-03 19:31
 • กลุ่ม จพ.สธ.ร้องขอ “สิทธิ์เกื้อกูล” เผย รองปลัด สธ.แจ้งความคืบหน้าแก้ปัญหา รอสำนักการพยาบาล เปรียบเทียบคุณลักษณะพยาบาลเทคนิครับสิทธิเกื้อกูล แจงเหตุล่าช้าเพราะ จพ.สธ.เป็นตำแหน่งไม่เคยรับสิทธิ์เกื้อกูลมาก่อน พร้อมขอช่วยส่งข้อมูลเพิมเติมเพื่อพิจารณาใน 2 สัปดาห์
  2016-06-01 16:19
 • ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ พบนวัตกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ – โฮมวอร์ด – ปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน” นำร่องหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพวิชาชีพการพยาบาล 5 สถาบันอุดมศึกษา เล็งสร้างพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ ชี้เป็นผู้ให้บริการสุขภาพกลุ่มใหญ่ที่สุดถึง 180,000 คน ในระบบสาธารณสุขไทย
  2016-05-26 13:05
 • หมอสมศักดิ์ รองปลัด สธ.เผย สธ.เตรียมชง ครม.ขอตำแหน่งบรรจุ ขรก.สธ.เพิ่มหมื่นตำแหน่ง แก้ปัญหาพยาบาลขาดแคลน หลังข้อมูลสำรวจอัตราพยาบาลในระบบยังขาดแคลนเกือบ 2 หมื่นคน พร้อมเตรียมเสนอ ก.พ.แก้ปัญหาเงินเดือนพยาบาลตัน พร้อมเพิ่มตำแหน่งซี 8 /ซี 9 ไม่ต้องยุบรวม ด้านปลัด สธ.ออกหนังสือสั่งเร่งบรรจุพยาบาลวิชาชีพแทนตำแหน่งเกษียณ ย้าย และลาออกกว่าพันตำแหน่ง    
  2016-05-11 14:24
 • กลุ่ม ขรก.สธ.ที่ได้รับผลกระทบจากการเยียวยา นร /154 และ นร./250 จี้ ก.พ.ทบทวน แก้ความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ หลังจัดการปัญหาเฉพาะกลุ่ม ทำเงินเดือนและค่าตอบแทนรุ่นน้องแซงรุ่นพี่ต่อเนื่อง กระทบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เกิดปัญหาเรียกร้องความเป็นธรรม ต้องตามแก้ปัญหาไม่จบ เผยยื่นหนังสือถึง ก.พ.พิจารณาตั้งแต่เดือน ก.พ. 59 แล้ว หากยังไม่คืบเตรียมรวมพลใหญ่ทวงคำตอบ พร้อมขอความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรี
  2016-05-01 11:12
 • สป.สธ.สำรวจข้อมูลความขาดแคลนพยาบาลของ  รพ.ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับจัดสรรตำแหน่งว่าง ก่อนคัดเลือกบรรจุรับราชการในเขตสุขภาพ คาดแต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ภายใน พ.ค.นี้
  2016-03-31 12:52
 • เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ : ‘พยาบาลวิชาชีพภาคอิสาน’ เคลื่อนไหวปัญหาความเหลื่อมล้ำ-เงินเดือนตัน-ไม่มีสวัสดิการ จ่อลองฟ้อง รพ. เรื่องเงินเดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท เป็นตัวอย่างเพื่อดู ‘สธ.’ จะว่าอย่างไร
  2015-09-01 17:42
 • พยาบาล รพ.สต. โอดเหมือนเป็นลูกเมียน้อย ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ พยาบาล รพ.สต.ตันอยู่ที่ระดับ 7 ทั้งชีวิตทำงานได้เลื่อนขั้นครั้งเดียว ทั้งไม่มีโอกาสขึ้นไปเป็น ผอ.รพ.สต. หากไม่มีผอ.รพ.สต. ก็ต้องรักษาการไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผอ.คนใหม่ที่อาวุโสน้อยกว่ามาขึ้นแทน แถมค่าตอบแทนต่ำกว่าพยาบาลในเมือง หากไม่เร่งแก้ไข เจอปัญหาลาออกจนขาดแคลนคนทำงานแน่นอน
  2015-05-14 14:10
 • สธ.เตรียมเสนอก.พ. เพิ่มความก้าวหน้าพยาบาลวิชาชีพ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นระดับเชี่ยวชาญ 321 ตำแหน่ง และชำนาญการพิเศษ 11,061 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดปัญหาพยาบาลลาออกจากงานหนักกว่าสายงานปกติ 
  2014-11-30 11:20
 • “อุปนายกสภาการพยาบาล” ชี้ ควรปรับหลักเกณฑ์พิจารณาความก้าวหน้า “พยาบาลวิชาชีพ” แทนการสลายระดับ รพ. เน้นเปิดโอกาสพยาบาลใน รพช.ทุกแห่งก้าวขึ้นซี 8 ได้ เผยรพช.กว่า 700 แห่ง มีพยาบาลซี 8 ไม่ถึงครึ่ง พร้อมเสนอลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ ให้ทุกวิชาชีพก้าวขึ้นตำแหน่งสูงได้ ไม่ต้องยุบรวม   
  2014-10-24 14:33

Pages