พยาบาลวิชาชีพ

 • สธ.เตรียมเสนอก.พ. เพิ่มความก้าวหน้าพยาบาลวิชาชีพ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นระดับเชี่ยวชาญ 321 ตำแหน่ง และชำนาญการพิเศษ 11,061 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดปัญหาพยาบาลลาออกจากงานหนักกว่าสายงานปกติ 
  2014-11-30 11:20
 • “อุปนายกสภาการพยาบาล” ชี้ ควรปรับหลักเกณฑ์พิจารณาความก้าวหน้า “พยาบาลวิชาชีพ” แทนการสลายระดับ รพ. เน้นเปิดโอกาสพยาบาลใน รพช.ทุกแห่งก้าวขึ้นซี 8 ได้ เผยรพช.กว่า 700 แห่ง มีพยาบาลซี 8 ไม่ถึงครึ่ง พร้อมเสนอลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ ให้ทุกวิชาชีพก้าวขึ้นตำแหน่งสูงได้ ไม่ต้องยุบรวม   
  2014-10-24 14:33
 • สาธารณสุขพัฒนางานบริการผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่นอนอยู่ที่บ้านและช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือขาดผู้ดูแล ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านคน โดยตั้งศูนย์เยี่ยมบ้านในโรงพยาบาลทุกแห่งเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จัดการ เพื่อติดตามดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องฟรี จัดอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้ญาติ/ผู้ป่วย ยืมใช้งานได้ เช่น รถนั่ง เครื่องดูดเสมหะเริ่มต้นแล้ว 5,000 แห่ง ผลบริการโดนใจครอบครัว พอใจสูงกว่าร้อยละ 95
  2014-05-22 15:23
 • แนวหน้า - ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีผู้ให้บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดเผยว่า ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพจากการให้บริการแก่ผู้ป่วย ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช.
  2014-02-07 09:41
 • พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว เผย บรรจุ พกส. ไม่คืบ ทุกแห่งยังไม่มีใครได้ทำสัญญา ยังไม่มีผลทางกฎหมาย และยังได้เงินเดือนเท่าเดิม ที่สธ.แจงเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น เหตุติดขั้นตอนดำเนินงาน ชี้ รพ.ทุกแห่งเหมือนกันหมด ยังไม่มีลูกจ้างชั่วคราวถูกปรับเป็น พกส. แม้รองปลัดวชิระจะบอกว่าบรรจุให้แล้วก็ตาม ขณะที่ บรรจุข้าราชการรอบกว่า 7 พันตำแหน่ง ติดยุบสภา-เหตุการณ์เมือง ต้องรอไปก่อน
  2014-01-30 19:21
 • ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับหนังสือจากผู้แทนพยาบาลวิชาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งติดตามเรื่องการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรอบแรกไปแล้วจำนวน 3,563 อัตรา จากทั้งหมด 7,547 ตำแหน่ง จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้พยาบาลลูกจ้างที่เหลืออีก 9,134 คน โดยขอให้แบ่งจัดสรรครั้งละ 4,571 อัตรา และเรื่องความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล ว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการบรรจุให้ โดยจะใช้ตำแหน่งว่างของ
  2013-11-26 15:23
 • มติชน - 'หมอประดิษฐ'ยันบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ สธ. ยึดตามมติ ครม. เหมาะสมเป็นธรรมแล้ว ไม่ห่วงนัดชุมนุมแต่อย่าโยงการเมือง กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพทางด้านการแพทย์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ประกาศนัดชุมนุมประมาณ 1 พันคนที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการเข้ารับการเป็นบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด สธ. เนื่องจากพบว่ามีการเล่นพรรคเลือกพวก การใช้เส้นสายเข้าบรรจุข้ามอาวุโส
  2013-11-25 10:08

Pages