พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551

  • กระทรวงสาธารณสุข หนุนพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร แหล่งมอมเมาเยาวชนและนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เสียสุขภาพและถูกคุกคามทางเพศ เผยมีนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 2.5 แสนคน พร้อมเฝ้าระวังอุตสาหกรรมสุราที่ขาดจริยธรรม เช่น โฆษณาพลิกแพลง ลดแลกแจกแถม เพิ่มบทลงโทษหากมีการละเมิดกฎหมาย
    2014-10-17 22:27