พ.ร.บ.ยา

 • ไทยโพสต์ -อย.เตรียมแก้ไขปรับปรุง "พ.ร.บ.ยา" ชุดใหญ่ เพิ่มคณะกรรมการพิจารณาเป็น 3 ชุด ห้ามหมอขายยาก่อนได้รับใบอนุญาต รมว.สธ.เป็นผู้กำหนดพื้นที่จำหน่าย แก้อายุการขึ้นทะเบียนยาเป็นต้องได้รับการทบทวนทุกๆ 5 ปี จากเดิมให้สิทธิ์ตลอดชีพ รวมทั้งเตรียมออก กม.บังคับการขนส่งยาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก แต่ดูแลแบบสมัครใจ
  2014-07-02 19:40
 • เภสัชกร รพ.อุ้มผาง เผย บริษัทขนส่งนำส่งยาแบบไร้มาตรฐาน ฝากมากับรถทัวร์ หวั่นกระทบประสิทธิภาพการรักษา ระบุ ยาบางตัวต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ วอนออกเร่งกฎหมายกฎหมายควบคุมมาตรฐานขนส่งยา ด้าน กพย.จี้ อย. ทบทวนพ.ร.บ.ยา พร้อมยกเครื่ององค์กรใหม่ หลังพบระบบติดตามหลังการอนุญาตผลิตอ่อน
  2014-06-29 19:45
 • นับเป็นเวลาเกือบ “ครึ่งศตวรรษ” หลังการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติยา 2510” ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมามีการปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้กฎหมายฉบับนี้ล้าหลังอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้านต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและคุ้มครองประชาชนด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมาจึงมีการรวมตัวเพื่อร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับประชาชนขึ้น
  2014-04-04 20:39
 • อภ.ปิดสายการผลิตยาแล้ว พร้อมรื้อระบบครั้งใหญ่ ระบุไม่กระทบการใช้ยาของประเทศ ด้าน อย.ส่งคนตรวจสอบซ้ำ พร้อมแก้กฎหมายยา ยกเลิกสิทธิพิเศษ อภ.
  2013-09-26 16:34

Pages