พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

 • “หมออนามัย” เตรียมหย่อนบัตรเลือกตั้ง นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขครั้งแรก ลุ้น 11 มิ.ย. นี้ เปิดตัว 2 ผู้สมัครแข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ อดีตอุปนายกฯ” เปิดนโยบายสานต่อใบประกอบวิชาชีพศิลปะหมออนามัย หลังผลักดัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข ขณะที่ “ปิ่น นันทะเสน อดีตอุปนายกคนที่ 2” เน้นบริหารต้องมีส่วนร่วม โปร่งใส พร้อมปรับหลักสูตรวิชาชีพสาธารณสุข ต้องทำงาน รพ.สต.ได้
  2015-06-09 16:34
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขเตรียมร้องปลัด สธ.20 ก.พ.หลัง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขไม่เดินหน้าต่อ เหตุองค์ประชุมคณะกรรมการไม่ครบ เพราะขาดนิติกรเชี่ยวชาญ หวั่นฝันค้างไม่ได้รับการคุ้มครองตรวจโรคโดยไม่ต้องมีแพทย์ควบคุมใน รพ.สต.
  2014-02-14 18:16
 • Hfocus -ความกดดันของ “หมออนามัย” ที่อัดแน่นคับแค้นตลอด 80 ปี ตั้งแต่ก่อกำเนิด “สุขศาลา” ก่อนผันกลายมาเป็น “สถานีอนามัย”และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ถูกคลี่คลายออกเมื่อ 2 ต.ค. 2556 ในนาทีที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 382 เสียง ผ่าน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นั่นหมายถึง “หมออนามัย” จะถูกรับรองตามกฎหมายให้มีสถานะเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพด้านสาธารณสุข “หมออนามัย” อาจไม่เป็นที่คุ้นชินกับคนเมืองหรือผู้มีเศรษฐานะทางสังคม ทว่าใน “ชุมชน-ชนบท” หมออนามัยอาจเป็นที่พึ่งเดียวยามล้มหมอนนอนเสื่อ
  2013-10-13 12:12
 • เสียงโห่ร้องแสดงความดีใจกึกก้องห้องโถงอาคารรัฐสภา เมื่อเย็นย่ำวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนหมออนามัยกว่าพันชีวิตจากทั่วประเทศกระโดดกอดกันด้วยความยินดีในความสำเร็จ เมื่อรู้แน่ชัดว่าสภาผู้แทนราษฎรยกมือผ่านกฎหมายยกระดับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 382 ต่อ 0 ถือเป็นการฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลังร่วมต่อสู้มายาวนานถึง 4 ปี
  2013-10-11 12:49
 • วุฒิสภา เคาะกม.สาธารณสุขชุมชน ขีดเส้นให้วินิจฉัยโรคได้เบื้องต้นเท่านั้น ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเสียงข้างมาก 116 ต่อ 4 เสียงเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเสนอ โดยจากนั้นจะส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
  2013-09-09 19:45
 •  
  2013-02-05 09:41