พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม

 • “หมออนามัย” ท้วง ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม เติมนิยามคำว่า “บำบัดโรค” ทับซ้อนหน้าที่และบทบาทหมออนามัย หวั่นทำ “วิชาชีพสาธารณสุข” บำบัดโรคเบื้องต้นไม่ได้ กระทบประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ เตรียมทำหนังสือทักท้วงแพทยสภา ชี้ต้องเปิดรับฟังความเห็นรอบด้าน พร้อมประสานวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน
  2017-11-19 10:42
 • แพทยสภาแจง ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น ยืนยันพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากทุกวิชาชีพ หลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลประชุมคณะกรรมการยกร่างฯ อีกครั้งว่าจะมีการปรับแก้หรือไม่อย่างไร ก่อนสรุปร่างกฎหมายให้รัฐมนตรีสาธารณสุขพิจารณา
  2017-10-28 09:15
 • อดีตนายกสภาเภสัชกรรมย้ำการแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาต้องไม่ก้าวล่วงวิชาชีพอื่น การพัฒนาควรเป็นไปในทิศทางสากล หากมีความจำเป็นควรหารือกันระหว่าง 2 วิชาชีพ ไม่ใช่เขียนเอาเองแบบนี้
  2017-10-28 09:11
 • แถลงการณ์สภาเภสัชกรรมค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ชี้เนื้อหาก้าวล่วงการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้อำนาจแพทย์จ่ายยาได้ ขัดหลักการสากล กระทบประชาชนที่จะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2017-10-21 10:50
 • “หมอเจตน์” เผย สนช.ผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว ยืนเนื้อหากฎหมายตามที่ กมธ.สาธารณสุข นำเสนอ หมอฟันเก่าที่มีใบประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุทุก 5 ปี บังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ พร้อมกำหนดเพดานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 4,000 บาท แต่เก็บจริงอยู่ที่ 1,500 บาท หลังจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษา 180 วัน มีผลบังคับใช้ พร้อมระบุความคืบหน้าแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ล่าสุดแพทยสภาเสนอ สธ.แล้ว แถมเพิ่มเนื้อหาคุ้มครองถึงนักศึกแพทย์ไม่ต้องต่อใบอายุใบประกอบวิชาชีพฯ  
  2016-03-24 17:00
 • คมชัดลึก - นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ ผู้ประสานงานคลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนได้ รวมทั้งการออกไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอกสถานที่มีกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดให้สิทธิ์ในการออกตรวจเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ไม่รวมคลินิกเอกชน ทำให้ผลการตรวจคัดกรองน้อยลง ยกตัวอย่าง กลุ่มสาวโรงงาน หากไม่ไปตรวจคัดกรองถึงโรงงาน ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการจะอนุญาตให้แรงง
  2013-12-02 07:29