พรรณพิมล วิปุลากร

 • “หมอเจษฎา” ชี้แจงแนวทางบริหารงานปีงบประมาณ 2561 เน้นหนัก 5 แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ, ปฐมภูมิ, วัณโรค, กำลังคนสุขภาพ และการคลังสุขภาพ พร้อมมอบหมายภารกิจรองปลัด สธ.คนใหม่
  2017-09-15 13:08
 • มติ ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง 5 รองอธิบดีขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  2016-09-27 13:58
 • กรมสุขภาพจิตเผย ปี 58 อัตราฆ่าตัวตายอยู่ที่ 6.47 ต่อแสนประชากร เฉลี่ยเดือนละ 350 คน หรือทุกๆ 2 ชั่วโมง คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน แต่ถือว่ายังอยู่ในอัตราปกติตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ที่ไม่เกิน 7.0 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือยังคงมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าภาคอื่น มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่ลดลง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ชวนคนไทย สร้าง 3 ส. พร้อมเปิดตัวแอพ sabaijai ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงฆ่าตัวตาย
  2016-09-10 23:03
 • โฆษก สธ.แนะประชาชนที่ติดแชท ปิดมือถือ ปิดเสียง หรือปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตก่อนนอน อยู่ห่างจากสมาร์ทโฟน ป้องกันอาการละเมอแชท พบผู้ที่ติดโปรแกรมแชทหรือคลั่งแชท อาจจะมีอาการละเมอแชท (Sleep Texting) ถือเป็นอาการที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน เพราะอาการดังกล่าวจะทำให้ลุกขึ้นมาแชทขณะหลับ เมื่อได้ยินเสียงข้อความส่งมา เผยคนไทยเล่นเฟซบุ๊ค 18 ล้านคนทั่วประเทศ จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก
  2016-07-24 19:51
 • เผยข้อมูลบุคคลออทิสติกในไทยไม่ถึง 100 คนที่มีงานทำหรือสามารถประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว กรมสุขภาพจิต มอบให้ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกได้ใช้ความสามารถ มีงานทำ มีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว เผยในไทยมีองค์กรรัฐและเอกชนกว่า 10 แห่งรับบุคคลออทิสติกเข้าทำงานด้วย ย้ำ ออทิสติก พัฒนาได้ กลับสู่สังคมได้ ขอเพียงเข้าให้ถึงบริการและได้รับโอกาสที่ดีจากสังคม
  2016-04-01 14:32
 • กรมสุขภาพจิตชี้โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังและโรคทางสมองอย่างหนึ่ง สามารถรักษาได้ การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่ต้องไม่ขาดยา และการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ได้สิ้นสุดที่ รพ. ไม่สามารถมอบให้เป็นภาระของใครหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะได้ ต้องอาศัยครอบครัว ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุข ในการติดตามเฝ้าระวังอาการเตือน และรีบนำมาสู่การบำบัดรักษา ก่อนที่อาการทางจิตจะกำเริบรุนแรงจนเกิดภาวะอันตราย
  2016-03-26 20:42
 • กรมสุขภาพจิตย้ำผู้ป่วยทางจิต มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง เผยไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว สามารถรักษาหายได้ สำคัญที่ต้องกินยาให้ต่อเนื่อง 
  2016-03-08 15:31
 • กรมสุขภาพจิตเผย ปัจจุบันผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น เสี่ยงเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตได้ง่าย ควรหาวิธีผ่อนคลายให้กับตัวเอง ปรึกษาคนรอบข้าง ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ไม่เอาปัญหามาคิดจนหมกมุ่น เพื่อความสุขและการมีชีวิตที่สมดุล ระบุโลกทั้งใบไม่ใช่ของเราคนเดียว
  2016-03-08 14:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลในพื้นที่ภัยแล้งให้บริการได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง ให้ความรู้ประชาชนดูแลสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน โรคลมแดดและลมร้อน หากรู้สึกเครียด ให้โทรปรึกษา 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2016-03-04 15:35
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีประวัติเคยก่อคดี/ทำร้ายคนอื่น และกลุ่มดื่มสุราหรือไม่มีญาติดูแล ให้ติดตามถี่ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อดูแลรักษาต่อเนื่องเหมือนโรคเรื้อรังทั่วไป ป้องกันอาการกำเริบจากขาดยา ย้ำเตือนญาติหากพบผู้ป่วยเริ่มพูดไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมเปลี่ยน ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือศูนย์ประชาบดี 1300 นำเข้าสู่การรักษา       
  2015-10-18 18:18
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด - 5 ปี ขององค์การอนามัยโลก ในเด็กไทย เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 นี้ ตั้งเป้าส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กไทยให้มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เชื่อหากเด็กได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จะมีการเจริญเติบโตไม่ต่างกัน
  2015-09-26 13:41
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 ในแนวคิด “จุดเปลี่ยนสุขภาพไทย...หลังปี 2015” ที่ จ.ชลบุรี 14-16 ก.ย. นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์จากบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 1,025 เรื่อง นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
  2015-09-13 15:09

Pages