พรรณพิมล วิปุลากร

 • จิตแพทย์ ห่วงคนไทยที่มีอาการ “โนโมโฟเบีย” ขาดมือถือไม่ได้ ก้มดูจอนาน เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งนิ้วล็อค สายตาเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพเร็ว ทำให้เกิดแขนชา มือไม่มีแรง เดินโคลงเคลง และอ้วน แนะวิธีป้องกัน ต้องสร้างวินัยในการใช้มือถือ ใช้เท่าที่จำเป็น ทำกิจกรรมอื่นทดแทน
  2015-08-30 15:27
 • จิตแพทย์เผยความสัมพันธ์ชีวิตคู่ครอบครัวคนไทยมีแนวโน้มเปราะบาง รอบ 10 ปี ยอดการจดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในปี 2557 มีจำนวนคู่หย่า 111,810 คู่ สาเหตุมาจากพื้นฐาน 2 ฝ่าย อดทนน้อยลง ทั้งกดดันจากความเครียดการงาน ค่านิยมใหม่พึ่งลำแข้งตัวเอง แนะวิธีสร้างกาวใจ คงรสข้าวใหม่ปลามัน เสมอต้นเสมอปลาย ใช้คำพูด-การปฏิบัติที่เป็นกำลังใจกันและกัน อย่าพูดกันขณะอารมณ์ร้อน
  2015-04-15 06:18
 • รมช.สธ.เยี่ยมให้กำลังใจคุณตาที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลังสูญเสียคุณยายมา 10 เดือน และอยู่กับศพ พร้อมส่งทีมจิตแพทย์จากสถาบันกัลยาราชนครินทร์ และทีมหมอครอบครัวจาก รพ.สต.ท่ากระชับ ดูแลสุขภาพกายและจิตถึงบ้านเป็นพิเศษ ยันคุณตาไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ขอให้เข้าใจข้อเท็จจริงและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตา ที่อยู่ในวัยสูงอายุและไม่ต้องการสร้างภาระแก่สังคมรอบข้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
  2015-04-03 08:34
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งเริมวัยรุ่นไทยยุคไอที ฉลาดรัก รู้จักเลือก ให้ความสำคัญวันแห่งความรักนี้ให้ถูกทาง แนะใช้เทคนิค 5 เทคนิคปฏิเสธ และ 5 ไม่ ชั่งใจให้รอบคอบคำนึงอนาคต ชายวัยโจ๋ ไม่หวังเผด็จศึก ไม่ลืมศีลธรรม ส่วนสาวใสวัยจ๊าบ ไม่เชื่อคำพูดเพื่อนชายง่ายเกินไป ไม่ควรกลัวคำขู่ว่าจะขอเลิก
  2015-02-14 15:52
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคณะอนุกรรมการเอดส์ชาติมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ ไทยได้เริ่มประเทศเดียวและหนึ่งเดียวในโลก ชี้ให้ผลเกินคุ้มป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเอดส์ และการตั้งครรภ์ ชี้รอบ 10 ปี วัยรุ่นติดกามโรคสูงขึ้นเกือบ 5 เท่าตัว เหตุใช้ถุงยางเพียงร้อยละ 43 และเลือกไซส์ที่ใหญ่เกินขนาดของจริงเพราะกลัวจะถูกหยามว่าเล็ก ส่วนผลโพลล์การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคช่วงวันวาเลนไทน์ พบทัศนคติการพกถุงยางของคนไทยดีขึ้น มองว่าเป็นคนพร้อม มั่นใจ ทันสมัย พร้อมทั้งหนุนครอบครัวสอนวิธีการใช้ การพกถุงยางอนามัยเด็กม.ต้น โดยปีนี้สธ.ทุ่มงบ 47 ล้านบาทซื้อถุงยางแจกฟรี 43 ล้านชิ้น ขณะที่ยอดความต้องการประเทศสูงถึง 270 ล้านชิ้นต่อปี
  2015-02-14 13:53
 • สช.เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น หลังพบไทยติดอันดับ 5 ท้องก่อนวัยในประชาคมอาเซียน กรมสุขภาพจิตจับมือชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหวังลดตัวเลขท้องไม่พร้อมลง 10% ขณะที่พัฒนาสังคมฯ เร่งรณรงค์ปรับทัศนคติวัยรุ่นและเยียวยาแม่วัยทีน ขณะที่ชาวอุดรธานีเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพอุดรธานีระดมพลังลดปัญหา หลังปี 2554 แนวโน้มดี พบอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นลดลงแล้ว 5%
  2015-02-11 18:29
 • กรมสุขภาพจิตเตือนเก็บยาจิตเวชให้มิดชิด หลังมีเด็กนำยาจิตเวชไปให้เพื่อนกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลกระทบกับร่างกาย แจงยาดังกล่าวเป็นยาผิดกฎหมาย ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท ไม่มีการอนุมัติทะเบียนตำรับยาในประเทศ ปัจจุบันไม่มีการใช้ในสถานบริการของรัฐบาล ระบุยาจิตเวชไม่ใช่ยาอันตรายแต่ควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์
  2015-01-12 16:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด 2 กล่องของขวัญให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิ้นแรก คือ สมุดขาว-เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่มใช้เมษายน 2558 ชิ้นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งทุกคน เปลี่ยนจากเดิมที่ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 7 ปี เหตุพบเด็ก 2 ขวบแม้ได้วัคซีนเข็มแรกมาแล้ว แต่กลับป่วยมากขึ้น จึงต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่งแทน เริ่มพฤษภาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเจ็บป่วยได้รวม 205 ล้านบาท
  2015-01-07 16:30
 • กรมสุขภาพจิต ประชุมปฏิบัติการวิชาการรำลึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 ปี สึนามิ 2558 “เรียนรู้อย่างยั่งยืน หลังคลื่นยักษ์ สึนามิ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการรับมือกับภัยพิบัติตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมานำไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  2014-12-27 18:24
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในแนวคิด “สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายนนี้ สร้างช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนแบบมืออาชีพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 9 สาขาจากพื้นที่ทั่วประเทศ 700 เรื่อง
  2014-09-07 19:39
 • สาธารณสุขเผยผลการดูแลสุขภาพจิต ผู้ประสบภัยจากเหตุคอนโด 6 ชั้น ถล่มที่คลอง 6 ปทุมธานี เมื่อ 11 สิงหาคม 2557 พบชาวไทย 19 ราย อาการน่าห่วง เป็นโรคซึมเศร้า และเสี่ยงพีทีเอสดี 9 ราย แพทย์ ให้การบำบัดทางจิตควบคู่การใช้ยาต้านเศร้า ชี้กลุ่มครอบครัวผู้เสียชีวิตมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามากที่สุด พร้อมทั้งประสานที่ปรึกษาทูตแรงงานกัมพูชาในไทย ติดตามดูแลปัญหาสุขภาพจิตแรงงานชาวกัมพูชา10 รายต่อเนื่อง
  2014-08-20 16:23
 • สธ. ชี้ภัยร้าย “สื่อลามกออนไลน์” วัยรุ่นไทยชายหญิงเสี่ยงถูกคุกคามทางเพศ เสี่ยงตั้งครรภ์สูง เนื่องจากขณะนี้เด็กแตกหนุ่มแตกสาวเร็วขึ้นกว่าเดิม!! ชวนพ่อแม่เป็นเบ้าหลอมภูมิคุ้มกัน
  2014-08-03 18:27

Pages