พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กระทรวงสาธารณสุข เตือนอันตรายจากควันธูปและการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง หากสูดสะสมเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดสารมะเร็ง เผยจุดเพียง 3 ดอกเท่ากับสูดควันรถบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง แนะควรใช้ผ้าปิดจมูก และอยู่ในที่ถ่ายเทสะดวก
  2015-08-28 17:33
 • สธ.ยกมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารบนถนนหรือฟู้ดสตรีท และตลาดสดน่าซื้อ ไม่ขายเหล้าบุหรี่ ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
  2015-08-27 15:49
 • กรมอนามัยแนะนำจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหกล้ม
  2015-08-24 19:16
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ทั้งในส่วนส่วนภูมิภาคและ กทม .โดยในส่วนภูมิภาคมอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกทม.เตรียมทีมแพทย์ 200 ทีม ประจำจุดปฐมพยาบาล ตลอดเส้นทางขบวนจักรยาน และในทีมจักรยานแพทย์ พร้อมโรงพยาบาลปลายทางรับส่งต่อ ทำงานร่วมกับ ทหาร ตำรวจ กทม. โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ  เพื่อดูแลด้านสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีที่สุด
  2015-08-13 16:04
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ขยายบริการให้หญิงฝากครรภ์ได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ รณรงค์ให้ฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ และครบ 5 ครั้งตามนัด ตั้งเป้าหมายปี 58 เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 30 พัฒนาการสมวัย ไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่
  2015-08-12 12:17
 • , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว “ความสำเร็จการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติยกประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่จะยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5
  2015-08-07 11:14
 • สธ.เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ เป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว 
  2015-08-06 14:17
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระดับต้นๆ ของโลก อัตราการติดเชื้อลดจากร้อยละ 20-45 เหลือเพียงร้อยละ 2.1 ในปี 2557 ประสานองค์การสหประชาชาติรับรอง เน้นการให้คำปรึกษา ฝากครรภ์เร็ว เจาะเลือดตรวจหาเชื้อฯ และให้ยาต้านไวรัสสูตรรวม 3 ตัว ทั้งแม่และเด็ก ให้กินนมผงแทนนมแม่  
  2015-08-06 13:47
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน เตือนเลี่ยงนำขวดน้ำพลาสติกมาใช้ซ้ำในช่วงขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ เสี่ยงอันตรายจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย แนะหากจำเป็นต้องใช้ควรมีการทำความสะอาดที่ถูกวิธี และหมั่นสังเกตลักษณะของขวด หากมีรอยชำรุด รั่ว แตกร้าว บุบ ไม่ควรนำมาใช้ พร้อมเน้นย้ำให้ดื่มน้ำที่สะอาดเท่านั้น
  2015-07-22 20:05
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558วันที่ 22–24 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ผลในรอบ 25 ปี สุขภาพแม่และเด็กไทยถิ่นทุรกันดารดีขึ้น นักเรียนป่วยคอพอกลด 44 เท่า เด็กน้ำหนักตัวน้อยลดกว่าครึ่ง
  2015-07-16 20:09
 • นสพ.คมชัดลึก : สภา กทม.เร่ง ผู้บริหาร กทม.ขยายโรงพยาบาลลาดกระบัง จาก 60 เตียงเป็น 200 เตียง เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่แออัดมากหวังรองรับชาวกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ระบุ ชาวลาดกระบังเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยมาก
  2015-07-14 15:17
 • คณะทำงานชุด คสช.จ่อเสนอสัดส่วน รพ. ในบอร์ดสปสช. ด้านภาคประชาชนโต้กลับ มีตัวแทนประชาชนเพียง 5 ตำแหน่งเท่านั้น จากบอร์ดทั้งหมด 30 คน แนะ สธ.ตั้งบอร์ดผู้ให้บริการเฉพาะ เสนอ “รัชตะ”เลือกนั่งบอร์ดใดบอร์ดหนึ่ง อย่าลักลั่น 
  2015-07-13 20:00

Pages