พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • ฐานเศรษฐกิจ - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรุม เหตุกินมากเกินช่วงปีใหม่ แนะควบคุมน้ำหนัก ตามหลัก2:1:1 โดยเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไขมันมาก ย่อยยาก อาหารรส หวาน มัน เค็ม เน้นผักและผลไม้สด รสไม่หวานมาก พร้อมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเผาผลาญพลังงาน แถมสุขภาพดี
  2014-01-08 14:01
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วอนครูผู้ปกครอง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กต้องคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ห่วงกรณีทัศนศึกษานอกสถานที่และมีการสั่งข้าวกล่องจำนวนมาก อาจเสี่ยงบูดเสียง่าย แนะเมนูข้าวเหนียว หมูทอด ข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นทางเลือก
  2014-01-07 19:44
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรม อนามัย เปิดเผยว่า ไขมันที่ใช้ทำครีมเทียมนั้นทำมาจากไขมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ทำให้น้ำมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นกึ่งของแข็งหรือ ทำเป็นผงได้ เช่น มาร์การีนหรือเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม ไขมันที่เปลี่ยนไปนี้เรียกว่าไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยลักษณะพิเศษของไขมันทรานส์ในอุตสาหกรรม การผลิตอาหาร ไขมันทรานส์จะมีคุณสมบัติเป็นกึ่ง ของแข็ง ไม่เหม็นหืนง่าย ไม่เป็นไข ทนความร้อนสูง และราคาถูก ทำให้ผู้ประกอบการอาหารฟาสต์ฟู้ด และเบเกอรี่ นิยมนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อลดต้น
  2014-01-06 15:57
 • บ้านเมือง - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากผลสำรวจสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร 65 แห่ง ในปี 2556 พบมีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณไม่เพียงพอและไม่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ ปัจจัยที่เป็นปัญหาสำคัญคือส้วมมีสภาพชำรุด 20% และมีสภาพที่ไม่สะอาดถึง 48% ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งความสกปรกของส้วม อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด วัณโรค โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ตับอักเสบเอ บิด อหิวาตกโรค รวมถึงโรคหนอนพยาธิ เป็นต้น
  2013-12-10 10:19
 • คนไทยเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพต่ำกว่า 10% กรมอนามัยจัดประชุม พร้อมส่งทันตบุคลากรกว่า 200 คนทั่วประเทศ เร่งแก้ปัญหาทั้ง 12 เขตบริการ
  2013-12-03 18:59
 • มติชน - เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นลง ประชาชนมักหาซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมาสวมใส่ อย่างไรก็ตาม อยากเตือนประชาชนที่มักซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง ซึ่งมีให้เลือกจำนวนมากและราคาถูก ที่สำคัญเป็นที่นิยม เพราะมีสถิตินำเข้าเสื้อผ้ามือสองมาจำหน่ายในประเทศไทยปีละประมาณ 20 ล้านกิโลกรัม สิ่งที่น่ากังวลคือ เสื้อกันหนาวมือสองอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ หากไม่ทำความสะอาดก่อน โดยเสี่ยงเกิด 3 โรคคือ 1.โรคกลากเกลื้อน ซึ่งเกิดมาจากพยาธิที่อยู่ในดิน ตัวไร ตัวเลือด เห็บ หมัด และโลน ที่อาจปะปนมากับเสื้อกันหนาวมือสอง และชอบอาศัย
  2013-11-18 10:26
 • คมชัดลึก - นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นมาก ต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน การเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง หากรู้จักเลือกกินดี ก็ย่อมมีสุขภาพดี แต่ปัจจุบันคนไทยมีปริมาณการบริโภคเกลือและน้ำตาลเกินปริมาณมาตรฐาน วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือ ผู้ประกอบการหรือผู้ปรุงอาหารจะต้องทราบว่า ควรปรุงรสอย่างไรไม่ให้หวานมัน หรือเค็มเกินไป การรักษามาตรฐานอาหารไทยให้สะอาดปลอดภัย คงคุณค่าทางโภชนาการและให้ความอร่อย ตามนโยบาย Clean Food Good Taste เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและส่งเ
  2013-10-03 11:12
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากผลสำรวจล่าสุดพบว่า คนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย157.4 เซนติเมตร
  2013-09-30 10:11
 • คนไทยเตี้ยสุดๆ ความสูงเฉลี่ยคนไทยผู้ชายแค่ 167.1 ซม. ผู้หญิง 157.4 ซม. เหตุดื่มนมน้อยเฉลี่ยคนละ 14 ลิตรต่อปี น้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนและทั่วโลก 4-7 เท่า สธ.ตั้งเป้ารณรงค์ทุกเพศทุกวัยซดนม โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ หวังเติบโตสมวัย สมาร์ท ผู้ชายสูงเพิ่มอีก 8 ซม. ผู้หญิงสูงเพิ่มอีก 5 ซม.
  2013-09-25 16:13
 • มติชน - กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรี ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3 ประเทศมาเลเซีย สร้าง ความร่วมมือระดับภูมิภาคในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน
  2013-09-18 07:34
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ One District One Best Practice”โชว์ผลงานวิชาการ 128 เรื่อง พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมสุขภาพจากอำเภอต้นแบบ 170 อำเภอทั่วประเทศ สร้างการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชน ทุกกลุ่มวัย
  2013-09-04 15:47
 • Hfocus -มองผ่านแว่นด้วยสายตาคนนอก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ชนิด A H1N1 ชนิด A H3N2 และชนิด B) อย่างน่ายกย่อง อย่างไรก็ดี เมื่อมองผ่านแว่นด้วยสายตา “คนใน” กลับพบรายละเอียดระหว่างบรรทัดที่น่าสนใจยิ่ง ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนการทำงานที่ด้อยศักยภาพของสธ. หนำซ้ำยังฉายภาพวิธีคิดของผู้บริหารสธ. ที่ย่อหย่อนในการให้ความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน
  2013-09-01 20:01

Pages