พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2014-11-03 15:05
 • ผอ.สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชื่นชมประเทศไทย ที่ดำเนินการแก้ไข โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ระบุว่าให้ผลตรงเป้า เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความสำคัญ เพราะเป็น จุดเริ่มของชีวิต รวมทั้งใช้กฎหมายควบคุมมาตรฐานเกลือถึงชุมชน
  2014-11-02 11:28
 • นำร่องกว่า 700 โรงเรียน ส่งเสริมโภชนาการเพิ่มมันสมอง คุณภาพชีวิตเด็กไทย “โครงการเด็กไทยแก้มใส” ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ วโรกาส “สมเด็จพระเทพฯ” เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา หลังพบปัญหาเด็กอ้วนรุนแรง โดยเฉพาะ ร.ร.เอกชน 
  2014-10-21 18:32
 • ปลัดสธ. เตือนประชาชนที่นิยมใช้ เสื้อผ้ามือสอง ระวัง 3 โรคที่อาจติดเสื้อผ้ามา ได้แก่ โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนังจากพาหะนำโรค เช่น ตัวไร ตัวเรือด เห็บ หมัด และโลน แนะขณะเลือกซื้อควรใช้ผ้าปิดจมูกป้องกันการสูดฝุ่นละออง และก่อนนำมาใช้ขอให้ซักทำความสะอาด ต้มใน น้ำเดือด นาน 15 นาที -1 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือแมลงก่อโรคที่ติดมากับเสื้อผ้า
  2014-10-19 13:16
 • กระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในพื้นที่และจัด 6 โครงการพัฒนาอาหาร โภชนาการในโรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยแนะประชาชนยึดสูตรอาหาร 6:6:1 กินแล้วไม่ก่อโรค เผยผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ในตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหารในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 866,710 ตัวอย่าง พบตกเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 4
  2014-10-16 19:09
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะ คนไทยทุกวัยใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพฟันที่ดี ลดเสี่ยงฟันผุและปริทันต์ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 และ 90 ปี
  2014-10-16 18:33
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยป่วยจากเชื้อโรคที่ติดมากับมือสูงขึ้น เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง โรคอีสุกอีใส รอบ 9 เดือนปีนี้ป่วยกว่า 1 ล้าน3 แสนราย เสียชีวิต 65 ราย คาดจำนวนตลอดปีจะสูงกว่าปี 2556 แนะให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 15 วินาทีทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมหรือสัมผัสของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ปุ่มลิฟต์ ราวบันได สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้ ทำได้ง่ายทุกคน ไม่ต้องพึ่งหมอ ระบุผลการวิจัยล่าสุด พบคนไทยร้อยละ 88 ไม่ล้างมือหลังขับถ่าย
  2014-10-15 20:11
 • สธ.ต่อยอดพัฒนาเมนูชูสุขภาพสากล ลดเค็ม ลดมัน เน้น!จุดขายการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค เตรียมรองรับการเข้าสู่ AEC
  2014-10-15 20:05
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจเด็กไทยอายุ 6 เดือน-12 ปี ประสบปัญหาภาวะโภชนาการเกิน เข้าข่ายโรคอ้วนถึงร้อยละ 20 หรือมีประมาณ 2 ล้านคน หากเป็นเด็กผู้หญิง มีแนวโน้มโตเป็นสาวก่อนวัย ชี้อาจกระทบกับความสูงในวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากโครงสร้างกระดูกหยุดการเจริญเติบโต แนะให้ออกกำลังกายประเภทยืดตัว เช่นว่ายน้ำ เล่นบาสเก็ตบอล ปรับพฤติกรรมการกิน ลดกินอาหารหวาน มัน เพิ่มผักผลไม้
  2014-10-12 21:34
 • สธ.พบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็งรวมกันปีละกว่า 89,000 คนโดยร้อยละ 37 อยู่ในวัยแรงงาน อายุไม่ถึง 60 ปี และพบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เหตุจากพฤติกรรมกินอาหารที่ไม่เหมาะสม และขาดการออกกำลังกาย แนะใช้“เทศกาลกินเจ”เป็นจุดเริ่มต้นปรับพฤติกรรมกินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารแต่ละมื้อ
  2014-10-05 17:43
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุดไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใกล้ 10 ล้านคน มีเพียงร้อยละ 5 ร่างกายยังแข็งแรง ที่เหลือกว่า 9 ล้านคน มีโรคประจำตัว ในจำนวนนี้เกือบ 2 แสนคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องพึ่งพิงคนในครอบครัว เร่งจัดระบบการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข จัดทำสมุดคู่มือบันทึกสุขภาพประจำตัว จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในทุกตำบล และผลักดันเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตอย่างราบรื่น เริ่ม 2 แห่งแรกที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
  2014-10-01 15:59
 • โพสต์ทูเดย์ -หมอรัชตะแทงกั๊กทิ้งเก้าอี้อธิการฯ ลั่นกับชาวมหิดล กำลังพิจารณาทำงานควบสองเก้าอี้ได้หรือไม่ ย้ำรักษาสัญญาขอเวลาตัดสินไม่นานมีคำตอบแน่ ขณะที่ย้ายบิ๊กสธ.เข้าครม.วันนี้ ลือสะพัดเด้งปลัดณรงค์เข้ากรุ
  2014-10-01 11:30

Pages