พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กรมอนามัยเร่งดันวัดส่งเสริมสุขภาพ ยึดหลัก 5 ร. ระบุผ่านเกณฑ์ประเมินแล้วกว่า 2.9 พันแห่ง
  2014-05-01 09:42
 • กรมอนามัยนำเข้าหลักสูตรว่ายน้ำจากแดนจิงโจ้ สอนเด็กไทย นำร่องศูนย์เด็กเล็ก 12 แห่ง ก่อนขยายทั่วประเทศ หวังลดปัญหาเด็กจมน้ำตาย ช่วยเหลือตัวเองเป็น หลังพบเด็กไทยตายจากการจมน้ำสูงเป็น 2 เท่ากว่าโรคภัยและอุบัติเหตุ
  2014-04-29 19:31
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนช่วงหน้าร้อนกินน้ำแข็งไม่สะอาดอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรคได้ แนะประชาชนเลือกบริโภคน้ำแข็งที่ผ่าน GMP ปลอดภัยชัวร์ ย้ำผู้ผลิตให้ควบคุมขั้นตอนการผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายห้ามแช่สิ่งของอื่น ๆ ในน้ำแข็งสำหรับจำหน่าย
  2014-04-26 13:26
 • นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ในกลุ่มผู้สูงอายุโดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในปี 2555พบว่าคนไทยอายุ 60-80ปี 57% มีฟันแท้ 20 ซี่ขึ้นไป เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ยังมี 7.2% ที่สูญเสียฟันทั้งปาก และ 2.5% จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมทั้งปาก ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 245,000 คนโดยผลจากการสูญเสียฟันส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบ ทั้ง 5หมู่ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย และการปล่อยให้ช่องปากไม่สะอาด จะส่งผลให้เกิดโรคในช่องปาก เช่น รากฟันผุและโรคเหงือกรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่าผู้ป่วยโรคปริทันต์รุนแรงจ
  2014-04-19 21:46
 • กรมอนามัย เผยผู้ป่วย 8 โรค ได้แก่ โรคเกล็ดเลือดต่ำ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหอบหืด โรคลมชัก ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการทำฟันหรือขูดหินปูน
  2014-04-09 21:15
 • มติชน - นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการขูดหินปูนหรือหินน้ำลาย เพื่อป้องกันเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ ทั้งนี้ จากการสำรวจโดยสำนักทันตสาธารณสุขในปี 2555 พบว่าคนไทยวัยทำงานกว่าร้อยละ 70 มีหินปูนเกาะบนตัวฟันต้องขูดหินปูน ซึ่งทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนทำให้หินปูนหลุดออก และยังมีเครื่องมือชิ้นเล็ก (Hand instruments) ขูดหินปูนโดยละเอียดอีกครั้ง และในขั้นตอนอาจทำให้มีเลือดออกบ้างมากน้อยแตกต่างกันไป แต่จะไม่กระทบกับผู้ป่วย
  2014-04-08 08:56
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนไทย นิยมทำงานในสำนักงานหรือออฟฟิศ พร้อมใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ประกอบการทำงาน ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และพกพา ทำให้ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน ร่างกายได้เคลื่อนไหวน้อย ส่งผลให้กล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ โดยในทางการแพทย์เรียกว่าโรคออฟฟิศซิน โดรม บางรายมีอาการของหมอนรองกระดูกเคลื่อนอยู่แล้ว หากทำงานในอิริยาบถที่ผิดซ้ำเติมอีก จะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น
  2014-04-08 08:38
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย่วาโดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าในแต่ละปี ประชากรทั่วโลกป่วยจากโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเกิดจากการมีเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ปีละประมาณ 1,700 ล้านราย และโรคนี้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก ปีละ 760,000 ราย ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคปอดบวมด้วย ในส่วนของประเทศไทย ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาในปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงมีนาคม ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วย 253,967 ราย เสียชีวิต 2 รายเมื่อเทียบกับปี 2556 ในช่วงเดียวกัน พบว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ผู้ป่วยเกือบครึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า
  2014-03-25 07:10
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวันที่ 22 มีนาคมทุกปี เป็นวันแห่งน้ำโลก ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยน้ำดื่ม รวมทั้งน้ำแข็ง สร้างความปลอดภัยประชาชน ลดป่วยจากการดื่มน้ำไม่สะอาด ที่สำคัญคือโรคอุจจาระร่วง ทั่วโลกมีรายงานป่วยจากโรคนี้ปีละ 1,700 ล้านราย เป็นเหตุให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตปีละกว่า 700,000 ราย ส่วนไทยในช่วงกว่า 2 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 200,000ราย เสียชีวิต 2 ราย แนะประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่ม ถ่ายอุจจาระในส้วม และล้างมือฟอกสบู่หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้ง
  2014-03-22 12:21
 • ไทยโพสต์ - กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยผลิตภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด จำกัด ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ส้วมแบบนั่งห้อยขาให้กับผู้สูงอายุไทยรับวันสงกรานต์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของส้วมสาธารณะ ผู้รับผิดชอบดูแลส้วม เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดส้วม
  2014-03-19 09:50
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทยมีความเสี่ยงโรคอ้วนเพิ่มขึ้น เหตุกินอาหารที่ไม่ถูกโภชนาการ แถมยังมีพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ ทีวี และไม่มีการออกกำลังกาย ห่วงสุขภาพแย่ในระยะยาว ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง คุมเข้มในช่วงปิดเทอมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านโภชนาการและออกกำลังกาย
  2014-03-05 14:59
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตลาดเสรี รณรงค์การดำเนินงานตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย พร้อมแนะเจ้าของตลาด ผู้ประกอบการหมั่นดูแลทำความสะอาดตลาดเดือนละครั้ง ลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อตามมา เช่น ท้องร่วง ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค
  2014-02-28 18:59

Pages