พฤติกรรมสุขภาพ

  • สสส.เปิด 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทยน่าจับตา ปี 63 พบเด็กเยาวชนเผชิญ "ภาวะซึมเศร้า-ภัยคุกคามออนไลน์-ท้องลดลง ติดโรคมากขึ้น-eSport อาชีพในฝันกับเส้นแบ่งของอาการติดเกม – ไม่สวมหมวกกันน็อก” วัยทำงานครองแชมป์ป่วยโรค NCDs พบออนไลน์ใช้กัญชาเป็นยาไปไกลกว่าประกาศรับรอง เปิด 5 อันดับข่าวเฟคนิวส์สุขภาพแห่งปี ผู้สูงอายุเป็นเหยื่อมากสุด พร้อมจับตาสถานการณ์ฝุ่นควันระลอกใหม่-ขยะอาหาร กินไม่หมด ล้นเมือง
    2019-12-19 18:14
  • นักวิชาการโลกร่วมย้ำ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและประชากร เป็นหัวใจของการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อของทั้งโลก ผจก. สสส. เสนอบทเรียนการลดพฤติกรรมเสี่ยงในไทย บุหรี่ เหล้า อาหาร กิจกรรมทางกาย ใช้มิติสังคมวัฒนธรรมในการสื่อสารควบคู่การผลักดันนโยบาย
    2019-02-10 19:27