พวงชมพู ประเสริฐ

 • ระยะเวลาเกือบ 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ต้องเผชิญกับม็อบที่เกี่ยวข้องถึง 5 ม็อบ ตั้งแต่ “ม็อบแพทย์ชนบทค้านP4P” “ม็อบบุคลากรทางการแพทย์หนุนP4P” “ม็อบหมอเสื้อดำหน้าทำเนียบ” “ม็อบสหภาพแรงงานอภ.จี้ดีเอสไอไม่รับคำร้อง” และล่าสุด “ม็อบ 3 ประสาน(สหภาพอภ. เครือข่ายผู้ป่วย ชมรมแพทย์ชนบท)ไล่รมว.สธ.”
  2013-04-26 09:51
 • ผลพวงจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ใช่เงินเดือน) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดให้เป็นแบบผสมผสาน ทั้งการขจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ และการจ่ายตามผลการปฎิบัติงาน หรือ พีฟอร์พี (Pay For Performanc:P4P) กระทั่งเกิดกระแสทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จากกลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  2013-03-29 14:40
 • แทบตั้งตัวไม่ทันเมื่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ที่แต่งดำราว 150 คน นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ และประธานชมรมแพทย์ชนบทเบียด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผลักประตูเข้าห้องประชุมระหว่างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขที่มี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข นั่งเป็นประธาน เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน รมว.สาธารณสุข เพื่อขอเปลี่ยน รมว.สาธารณสุข
  2013-03-22 09:37
 • ตลอดปีแห่งเสียงหัวเราะ 2555 ในแวดวงสาธารณสุขเกิดข่าวที่น่าสนใจไม่น้อย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด ระบบสาธารณสุขและนโยบายของรัฐ ซึ่ง 10 ข่าวที่มีความโดดเด่น ดังนี้
  2012-12-28 12:19
 • ข้าราชการถึงกับผงะ! เมื่อกระทรวงการคลังใช้จังหวะช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ออกหนังสือด่วนที่สุด!! ถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อผู้ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการโดยตรง โดยส่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณ 2556 เพียง 2 วัน ใจความสำคัญ เป็นการยกเลิกเบิกจ่าย "ยากลูโคซามีนซัลเฟต" ซึ่งใช้บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม สร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มข้าราชการ จนมีการหารือร่วมกันเพื่อฟ้องศาลปกครองและยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ทบทวน เพราะถูกมองว่าเป็นการจำกัดและละเมิดสิทธิ
  2012-10-19 08:39