พิสนธิ์ จงตระกูล

  • สธ. งัด พาณิชย์ ค้านเอฟทีเอ ไทย-อียู ขยายอายุคุ้มครองสิทธิบัตร 5 ปี หวั่นกระทบต่อการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ กระทบประชาชนเข้าถึงยา แพทย์ชี้ราคายาต้นแบบสูงกว่ายาสามัญ กระทบค่าใช้จ่ายยาพุ่งนับแสนล้าน "สภาที่ปรึกษาฯ" แนะทีมเจรจายึดกรอบข้อตกลงทริปส์ ชี้ให้สิทธิบัตรกับอียู เท่ากับให้สิทธิพิเศษสมาชิก WTO ทั้งหมด
    2012-09-17 14:36
  • ระหว่างที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ อยู่ในสภาวะ "สุญญากาศ"มีความพยายามจัดปรับอำนาจใหม่ โดยโอนย้าย 2 คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้นไปอยู่ภายใต้ร่มของ คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ที่มี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน เท่ากับว่าคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ "ต่อรองราคา" กับบริษัทยาข้ามชาติ และเป็นผู้"กำหนดราคากลางยา" ในการจัดซื้อ รวมถึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะคัดเลือกยาลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากจะถูกแต่งตั้งใหม่ยกชุดแล้ว ยังเปลี่ยนสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการชุดใหม่
    2012-09-14 08:26

Pages