ภัยแล้ง

 • กระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าการจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ พร้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล ปรับให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงน้ำประปา เพื่อให้มีน้ำใช้พอเพียง โดยมีภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง
  2019-08-17 20:48
 • ปลัดสธ.ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นพ.สสจ.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมปัญหาภัยแล้ง ชี้มีเสี่ยงสุด 8 จ. แต่ไม่ได้ขาดน้ำทั้งจังหวัด อย่าง รพ.สุรินทร์ ขุดน้ำบาดาล 8 บ่อ ลั่นอนุมัติงบซื้อเครื่องกรองปรับสภาพน้ำ เพื่อใช้ทางการแพทย์เริ่มใช้ 14 ส.ค.นี้
  2019-08-13 17:59
 • “อนุทิน” รับภัยแล้งกระทบ รพ.สุรินทร์ สั่งรายงานสถานการณ์วันต่อวัน ทางส่วนกลางพร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุนตลอด พร้อมกำชับโรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอ เร่งจัดหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้กระทบต่อบริการผู้ป่วย
  2019-08-09 16:36
 • กระทรวงสาธารณสุข รับนโยบายรัฐมนตรีดูแลประชาชนในภาวะภัยแล้ง ได้จัดประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง กำชับให้สถานบริการสำรอง กักเก็บน้ำใช้บริการรักษาพยาบาลประชาชน และการป้องกันโรค
  2019-07-31 16:44
 • กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำรวจ สถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ จัดทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการจัดบริการประชาชน และประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย
  2019-07-26 09:49
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประสานกองทัพภาค 4 ช่วยขนน้ำ ปรับระบบบริการไม่เร่งด่วน เช่น เลื่อนนัดผ่าตัดโรคที่ไม่เร่งด่วน จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ฉุกเฉินไป รพ.ใกล้เคียง ยัน รพ.เปิดบริการตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ ระยะยาวเตรียมสร้างบ่อพักน้ำเพิ่มความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มจากบ่อเดิม และเจาะบ่อบาดาล
  2016-05-18 16:05
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : วิกฤติแล้งกระทบหนักน้ำประปา "เมืองคอน" โรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องทยอยปิดตึก ผู้ป่วย เน้นรักษาคนไข้หนักก่อน แพทย์เลื่อนนัดผ่าตัด-ปิดหน่วยไตเทียม ส่งผู้ป่วยฟอกไตโรงพยาบาลใกล้เคียง ห้องสุขาขาดน้ำใช้การไม่ได้ต้องใช้"ส้วมเคลื่อนที่"   
  2016-05-17 15:52
 • รมว.สธ.เยี่ยม รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมาพร้อมให้การช่วยเหลือ กำชับทุก รพ.สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำระบบประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืน
  2016-03-16 13:33
 • กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำแผนรับมือภัยแล้ง  เฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำรองน้ำให้เพียงพอต่อการจัดบริการประชาชน เพิ่มมาตรการประหยัดน้ำ และประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่งได้รับผลกระทบ แต่ยังเปิดบริการประชาชนได้ตามปกติ
  2016-03-13 13:32
 • ‘หมอปิยะสกล’ เดินทางให้กำลังใจและตรวจเยี่ยม รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ห่วงใยปัญหาขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาล หาทางแก้ไขปัญหาระยะยาวและยั่งยืน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน้ำ พร้อมจัดสรรงบ 6 ล้านบาท ไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนอีก คงให้บริการได้ปกติ ไม่กระทบต่อผู้ป่วย คาดว่าในสัปดาห์หน้าปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลจะบรรเทาลง
  2016-03-04 15:43
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลในพื้นที่ภัยแล้งให้บริการได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง ให้ความรู้ประชาชนดูแลสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน โรคลมแดดและลมร้อน หากรู้สึกเครียด ให้โทรปรึกษา 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2016-03-04 15:35
 • กระทรวงสาธารณสุข ห่วงภัยแล้งใน 13 จังหวัด เผยมีโรงพยาบาล 5 แห่ง ที่ เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กำชับให้ทุกจังหวัดตรวจคุณภาพน้ำ สำรองน้ำให้เพียงพอกับการบริการผู้ป่วย จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังโรคที่มากับภัยแล้ง อาทิ อุจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก หากพบให้สอบสวนควบคุมโรคทันทีไม่ให้แพร่ระบาด ขอประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันการเจ็บป่วย
  2016-02-23 12:38

Pages