ภัยแล้ง

  • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาภัยแล้งให้หน่วยงานในสังกัด แจ้งปัญหา วางแผนแก้ไขระยะเร่งด่วนให้ประสานกับหน่วยงานจัดหาน้ำ ทั้งท้องถิ่น เอกชน  ระยะยาวให้จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ขุดเจาะบาดาล ไม่ให้กระทบกับการจัดบริการผู้ป่วย
    2016-01-20 16:20
  • เดลินิวส์ - สธ.ออกโรงเตือน ระวัง 6 โรคติดต่อจากอาหารและน้ำในช่วงหน้าร้อน ระบุพื้นที่ประสบภัยแล้งมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด เผยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยกว่า 2 แสนราย เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ จากอุจจาระร่วง สั่งคุมเข้มมาตรฐานความสะอาดทั้วประเทศ ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำประปา โรงน้ำแข็ง ตลาดสด และส้วมสาธารณะ
    2014-03-03 09:22

Pages