ภิเศก ลุมพิกานนท์

 • ประเทศไทยมีอัตราการผ่าท้องคลอดสูงมากคือประมาณร้อยละ 35-40 หรือ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากประเทศจีน ขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าการผ่าท้องคลอดที่มีความจำเป็นตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ควรเกินร้อยละ 15
  2019-04-08 10:11
 • จากอัตราการผ่าท้องคลอดของหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย” ในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จึงเดินหน้ารณรงค์เพื่อให้หญิงไทย “ลดการผ่าท้องคลอดที่ไม่จำเป็น” เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผู้เป็นแม่และทารกที่คลอดออกมา
  2018-02-10 15:09
 • ประธานราชวิทยาลัยสูติฯ รณรงค์เว็บไซต์ Change.org เรียกร้องไปยัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควบคุมมาตรฐานให้ รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศลดการ “ผ่าคลอด” ที่ไม่จำเป็น
  2018-01-25 22:12
 • หมอสูติฯ รพ.โชคชัย แนะผลิตและกระจายสูติแพทย์ให้ทั่วถึงแก้ปัญหาฝากครรภ์พิเศษ ชี้ สสจ.สิงห์บุรีออกหนังสือห้าม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี กระตุ้นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ลดหรืองดการรับฝากพิเศษและจัดระบบให้เหมาะสม เป็นตัวอย่างหมอรุ่นใหม่
  2016-06-27 12:57
 • นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผยโดนกดดันหนักหลังออกหนังสือกำชับสถานบริการในสังกัดห้ามเก็บค่าฝากครรภ์พิเศษ ลั่นไม่กลัว – พร้อมรับทุกสถานการณ์ในอนาคต ด้าน ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุการเรียกร้องค่าตอบแทนฝากท้องคลอดพิเศษในโรงพยาบาลของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติ ผู้บริหารสถานพยาบาลของรัฐควรสอดส่องดูแลเรื่องนี้
  2016-06-22 14:02
 • หนุน สวรส.สร้างระบบเครือข่ายงานวิจัยระบบสุขภาพ เชื่อมโรงเรียนแพทย์ ชี้การจะใช้งานวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพให้เข็มแข็งได้ ต้องพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตบุคลากร ระบบบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข
  2016-02-12 17:49
 • สธ.ยันโรงพยาบาลในสังกัดซื้อ'ยาโบเซนแทน'ปกติตามค่าเฉลี่ย ปฏิเสธให้ความเห็น ม.ขอนแก่นเพราะคนละสังกัด
  2013-01-18 08:53
 • ผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ ผลักดันนักเวชนิทัศน์ พัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพในการทำงาน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แนะพัฒนาตนเองด้านวิชาความรู้ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ ระบุยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเวชนิทัศน์อีกมาก ดันเปิดระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับความต้องการ
  2012-11-23 10:23
 • "ศิริราช"เสนอแยกคำนวณดีอาร์จี-บัญชียาหลักแห่งชาติ โรงเรียนแพทย์-รพ.ตติยภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เหตุเป็นหน่วยรับส่งต่อรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทำค่าใช้จ่ายรักษาพุ่ง หวั่นนโยบายคงงบเหมาจ่ายรายหัว 3 ปี ซ้ำเติมปัญหางบ ที่ขาดทุนปีละ 500 ล้าน "คณบดีแพทย์ มข."แนะรัฐเพิ่มงบจากผลกระทบเพิ่มค่าแรง-เงินเดือน รวมถึงราคายา-เวชภัณฑ์ขยับขึ้น
  2012-10-08 14:34