ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  • กระทรวงสาธารณสุขเผยที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านแผนยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและแพทย์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) เวทีประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
    2020-11-20 15:45
  • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (IOF) เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ พบผู้มีภาวะกระดูกร้าวอันเนื่องมาจากโรคกระดูกพรุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนพุ่งขึ้นสูงมาก กลุ่มผู้สูงอายุวัย 70 ปีขึ้นไปมีอัตราการเกิดโรคพุ่งสูงถึง 230% และวัย 50 ปีขึ้นไปมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 144% อัตราการเกิดภาวะกระดูกร้าวที่สะโพกอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าตัวภายในปี 2593 ดังนั้น แม้ว่า ประชากรอาจมีอายุยืนยาวขึ้น แต่สุขภาพกล้ามเนื้อ และกระดูก จะเป็นต้นเหตุร้ายแรงที่นำไปสู่ความพิการ  ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ต้นทุนด้านสังคมตามหลักเศรษฐศาสตร์ (Socio-economic) ก็จะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย เว้
    2013-12-12 13:59