ภูษิต ประคองสาย

 • สปสช.ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ คัดเลือกข้อเสนอพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
  2018-04-01 11:41
 • สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
  2015-11-26 13:58
 • เผยความสำเร็จเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวกสาม หลังไทยถูกเลือกเป็นแกนนำผลักดันประเทศในอาเซียนบวกสามบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สานต่อทั้งเวทีภูมิภาคและระดับโลก แต่ยอมรับช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาไทยถูกติงทำกิจกรรมน้อยไป เหตุเลขาธิการ สปสช.ถูกคำสั่งย้าย ส่งผลการทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสะดุด ขับเคลื่อนไม่คืบ 
  2015-11-09 14:14
 • บอร์ด สวรส.เลือก ‘นพ.พีรพล’ รองเลขาธิการ สปสช.เป็นผอ.สวรส.คนใหม่ จากผู้สมัคร 2 คน 'นพ.สัมฤทธิ์' รองเลขาธิการ สปสช. รอประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ ก่อนส่งเรื่องให้ ครม.เห็นชอบต่อไป ภารกิจท้าทาย นพ.พีรพล คือการเปลี่ยนผ่าน สวรส.เป็น สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ สานต่อแนวคิด 'รมช.สมศักดิ์' ที่มีเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่เห็นต่างในขณะนี้
  2015-03-24 19:43
 • เผยผลสอบการบริหารกองทุน IDRC ของสวรส.ในยุค นพ.พงษ์พิสุทธิ์ ยันโปร่งใส ไม่มียกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ นพ.ภูษิต แจงรายงานให้บอร์ดสวรส.รับทราบ และส่งหลักฐานให้ IDRC ทราบแล้ว ทาง IDRC พอใจผลตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องการที่ไม่มีการยกเว้นการดำเนินการ ตามนโยบายและข้อบังคับของ สวรส. และไม่มีความกังวลในเรื่องความโปร่งใสของการบริหารโครงการอีกต่อไปแล้ว
  2015-02-21 13:46
 • นสพ.คมชัดลึก : "นพ.ภูษิต" เผยผลตรวจสอบโครงการไอดีอาร์ซี ของ สวรส. ระบุการบริหารโปร่งใส ขณะที่ "นพ.สมเกียรติ" อดีต ผอ.สวรส.เผยให้ไปตอบคำถาม ป.ป.ช. เพราะได้ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.สอบแล้ว
  2015-02-18 16:31
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดเวทีสานเสวนา “การขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ” นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการผู้อำนวยการ สวรส.  และคณะทำงานปรับปรุง (ร่าง) พรบ.ฯ  ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพรวมการวิจัยสุขภาพของประเทศ ภายใต้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการพัฒนากลไกการวิจัยของประเทศกับ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ... ที่ห้องประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  2015-02-08 17:51
 • สธ.ยกระดับ รพช. เป็น รพท. 1 ต.ค.นี้ ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-ทุรกันดาร ปรับจ่ายตาม P4P หมอวชิระ ยัน ค่าตอบแทนหลังปรับสถานะไม่ต่ำกว่าเดิมแน่นอน ระบุเบื้องต้น ผอ.รพช.ทั้ง 20 แห่ง นั่งรักษาการ ผอ.รพท. ก่อน  ยังไม่โยกย้าย ย้ำ ประชาชนได้ประโยชน์  ไม่ต้องไปรักษา รพ.นอกพื้นที่ มีแพทย์เชี่ยวชาญประจำรพ. ขณะที่บุคลากรก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามระดับสายงาน ด้าน “หมอภูษิต” เผยเหตุที่ต้องยกระดับเพราะสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตขึ้น มีการพัฒนารพ.จนสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น จึงต้องปรับ และเพิ่มความก้าวหน้าให้บุคลากร รับอาจมีปัญหากับตำแหน่งผอ.รพ.ที่อำนาจโยกย้ายอยู่ที่ปลัด
  2014-09-30 18:27
 • สวรส.จัดการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 นี้ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นสำคัญๆ ที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้แก่ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสุขภาพที่สำคัญของประเทศในระยะต่อไป รวมทั้งการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยและความคิดเห็นจากเครือข่ายวิชาการและภาคีต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ 
  2014-07-14 18:17
 • “หมอพรเทพ” สั่งเข้มกลางที่ประชุมวิชาการอาหาร ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการจัดการอาหารให้เด็กนักเรียน อาจารย์แพทย์ มอ.ชี้ ร.ร.จัดผลไม้ให้เด็ก 3 วันต่อสัปดาห์มีความชุกของเด็กอ้วนน้อยกว่า ร.ร.ที่ไม่จัด
  2014-01-13 17:24
 • มติชน - นอกจากนมแม่จะให้ประโยชน์กับลูกอย่างมหาศาลแล้ว นมแม่ยังมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วย
  2013-11-07 09:29
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีไอคิวและอีคิวแล้ว ยังช่วยแต่ละครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น นพ.ภูษิต ประคองสาย ผอ. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ปัจจุบันสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลความเกี่ยวข้องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการวิจัยจะดำเนินการเสร็จในต้นปีพ.ศ. 2557 
  2013-11-05 11:28

Pages