มจธ.

 • ฟีโบ้ มจธ. ร่วมมือศิริราช พัฒนาระบบจัดการยาอย่างชาญฉลาดโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้บริการผู้ป่วยรวดเร็ว ลดเวลาในการรอคอย ลดความผิดพลาดของการเบิกจ่ายยา พื้นที่และต้นทุนการถือครองยา ภาระงานของเภสัชกรและผู้ช่วย
  2018-12-10 09:03
 • เด็กวิทย์ฯ มจธ.วิจัยพบสารทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะ ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งคนและสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2-6 พันล้านต่อปี ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย
  2018-06-07 12:30
 • AR Anatomy อีกหนึ่งผลงานการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และจดจำบทเรียนพื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ให้เด็กไทยด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
  2016-07-30 12:57
 • สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.เสนอไอเดียเจ๋งพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเดินทางของคนพิการทางสายตา ทำให้การใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องง่าย ลบขีดจำกัดการออกมาใช้ชีวิตภายนอกของคนพิการ ระบุยังเป็นเพียงต้นแบบที่รอการต่อยอดจากภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงในสังคม
  2016-06-11 21:56
 • นักศึกษาไอที มจธ.เชื่อมโยงวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับการแพทย์ นำความรู้จากห้องเรียนพัฒนาระบบประมวลผลเพื่อการทำ Bioinformatics ที่เบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว โดยอัลกอริทึมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจหาการแสดงออกของยีนก่อโรคมะเร็งปอด ประหยัดเวลา และช่วยลดค่าใช้จ่าย 
  2016-05-08 17:08
 • ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้นที่ผูกชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง Line, Facebook และอีกหลายแอพพลิเคชั่น แต่ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณก็เป็นอีกกลุ่มคนที่หันมาใช้แอพพลิชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีลูกเล่นในการสื่อสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าการคุยโทรศัพท์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. พัฒนา OLDSTER แอพพลิเคชั่นแชทยุคใหม่เพื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ เน้นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตัวอักษรใหญ่ เสริมฟังก์ชันรองรับผู้สูงอายุหากหลงทางหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
  2016-03-14 19:49
 • องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการไว้ว่าปัญหาความพิการด้านใดด้านหนึ่งจะเกิดขึ้นกับประชากรเด็กมากถึงร้อยละ 5 ซึ่งการประเมินพัฒนาการในด้านความสามารถในการทรงท่าและการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนมากยังต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ จากการสังเกตการเคลื่อนไหวของทารกด้วยตาเปล่า จึงเป็นมาของการทำวิจัยและพัฒนา “เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก” หรือเครื่องสแกนเด็กพิการทางสมอง โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโป้) มจธ.
  2016-01-31 11:54
 • นักวิจัย มจธ. ค้นพบกรรมวิธีสร้างระบบการส่งถ่ายยีน (Fungal Transformation Platform technology) เข้าไปในรา “Aspergillus oryzae” เพื่อผลิตยาทางชีวภาพรายแรกของไทย ระบุยีนที่ส่งเข้าไป จะเป็นยีนที่มีคุณสมบัติต่างๆ ทั้งความสามารถในการลดคลอเรสเตอรอล มีกรดอะมิโนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสารต้านมะเร็งเท่านั้น แต่เป็นสารดีๆ ก็สามารถส่งถ่ายเข้าไปในระบบที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้ราสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามต้องการ   
  2016-01-07 15:35
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ฉีกกฎความตึงเครียดในการทำกายภาพบำบัด ออกแบบ “น้องยิ้ม” เก้าอี้หน้าตาสดใสที่ชักชวนให้เด็กพิการทางสมองมาบำบัดด้วยความสนุกสนาน
  2015-12-10 13:12
 • คณะสถาปัตย์ มจธ.ตั้ง “ABLE Lab” ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้สูงวัย รองรับไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2015-11-11 15:28
 • สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มจธ.ประยุกต์องค์ความรู้ด้านมีเดียทางการแพทย์เสริมงานบริการวิชาการเพื่อซ่อมแซมสื่อการเรียนรู้ โดยการรับร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีกายภาพเป็นโครงกระดูกจากโรงพยาบาลกลางจำนวน 3 ร่าง เพื่อนำมาซ่อมแซมโดยนำองค์ความรู้ด้านมีเดียทางการแพทย์ที่มีมาบูรณาการ
  2015-10-27 14:32
 • มจธ. ร่วมกับ TCELS และ บ.สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด เปิดตัว B-Hive1 หุ่นยนต์ลำเลียงยาอัตโนมัติฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาล ผู้ป่วยรอรับยานานเป็นชั่วโมง ช่วยแบ่งเบาภารกิจสำคัญของเภสัชกร ลดความผิดพลาดด้วยความเร็วในการจัดยา 20 วินาทีต่อใบสั่งยา แก้ปัญหารอรับยานาน
  2015-10-20 14:36

Pages