มลพิษทางอากาศ

 • เผยคนไทย 38 ล้านคนอยู่ในพื้นที่ฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน ต้นเหตุป่วยพุ่ง! โรคหัวใจ-หลอดเลือดสมอง-ปอดอุดกั้นเรื้อรัง-มะเร็งปอด WHO ชี้ มลพิษทางอากาศภัยคุกคามสุขภาพ เสนอเกณฑ์คุณภาพอากาศใหม่ ป้องชีวิตคนไทย 1.7 แสนราย/ปี สสส. หนุนงานวิชาการ มุ่งปรับแก้มาตรฐานคุณภาพอากาศตรงจุด
  2021-10-22 13:47
 • อาจารย์แพทย์ มช.เผยไทยเผชิญปัญหาฝุ่นพิษตลอดทั้งปี และจะพบทุกปีหากรัฐบาลไม่มีมาตรการแก้ไขในภาพรวม คำแนะนำแค่สวมหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ย้ำทุกวันนี้อันตรายมาก คนไทยตายจากมลพิษทางอากาศมากกว่าอุบัติเหตุถึง 4 เท่า ทำประชาชนอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง จี้นายกฯ จัดการจริงจัง ออกมาตรการทั้งระบบ เจรจาเพื่อนบ้านหาทางออก
  2019-12-24 07:31
 • นักเศรษฐศาสตร์ชี้วิกฤตฝุ่น PM 2.5 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหลักหมื่นล้านบาท กุมารแพทย์แนะนำให้งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็ก นักวิชาการเสนอสร้างดัชนีคุณภาพอากาศเชิงสุขภาพของไทยขึ้นเอง เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเร่งปลูกพืชใบหยาบเพื่อช่วยดูดซับฝุ่นละออง ด้าน สช. พร้อมจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นหาทางออกวิกฤตฝุ่น ใช้โอกาสนี้ร่วมกันพลิกเมืองกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม
  2019-02-06 18:54
 • วันนี้ลองนั่งอ่านเอกสารวิชาการหลายชิ้น เลยลองสรุปมาเล่าให้ฟังกันสั้นๆ เรื่องความรู้ที่เรามีในปัจจุบันเกี่ยวกับการปรับตัวของคนจากมลภาวะทางอากาศ...ซึ่งเมืองไทยเรากำลังเผชิญอยู่ขณะนี้
  2019-02-02 12:27
 • "เอาแค่สี่เรื่องที่รัฐต้องทำ แต่ยังไม่ได้ทำ หากตัดสินใจทำตอนนี้ ประชาชนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ ปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้"
  2019-01-27 10:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ออก 5 มาตรการสำคัญรองรับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด 5 จังหวัดปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบบูรณาการทำงาน ใช้มาตรการดูแลสุขภาพประชาชนในทิศทางเดียวกัน เน้นเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนใกล้ชิด เชิงรุกแนะนำวิธีการป้องกันตนเอง ผ่านสื่อทุกช่องทาง
  2019-01-26 11:45
 • องค์การอนามัยโลกเผย 10 ปัญหา ภัยคุกคามสาธารณสุขโลกปี 2562 มลพิษทางอากาศ, โรค NCDs, ไข้หวัดใหญ่ระบาด, ที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวย, เชื้อดื้อยา, อีโบลาและโรคอันตราย, สาธารณสุขพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน, ปฏิเสธวัคซีน, ไข้เลือดออก และเชื้อเอชไอวี
  2019-01-23 10:24
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปัญหาในบางพื้นที่ ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ หากออกนอกบ้านแนะใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัย
  2018-02-13 22:06
 • เดลินิวส์ - เรื่องของ 'มลพิษทางอากาศ" ในประเทศไทย นับวันก็จะยิ่งน่าเป็นห่วง และจำเป็นต้องกลัว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกลิ่น ควัน แก๊สพิษ ซึ่งสามารถก่ออันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ได้ ทั้งแบบที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว หรือรู้อีกทีก็สายเกินแก้ สามารถจะทำให้เจ็บป่วย หรือถึงขั้นเสียชีวิต โดยระยะหลัง ๆ มานี้ก็เป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ อย่างเช่นกรณี "ไฟไหม้บ่อขยะ" หรือกรณี "แก๊สพิษในบ่อพักน้ำเสีย"
  2014-04-03 08:27
 • มลพิษทางอากาศรุนแรงสุดรอบเกือบ 16 ปี  สิงคโปร์เผชิญภาวะระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ 16 ปี จากไฟควันป่าในอินโดนีเซีย ขณะนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนา หรือประชุมต่างๆ ในสิงคโปร์ พากันแสดงความไม่พอใจต่อสภาพอากาศ และลดเวลาอยู่ในประเทศให้สั้นลง
  2013-06-20 08:52