มหาดไทย

 • สธ. จับมือ มท. กทม. จัดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ไว้ตามสถานที่ราชการ ให้ประชาชนตรวจวัดได้ด้วยตนเอง เบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในสถานที่สาธารณะ และทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้สุขภาวะของตนเองนำไปสู่การลดพฤติกรรมเสี่ยง เริ่มช่วงแรกกรุงเทพ และ 3 จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 100 เครื่อง
  2019-10-28 14:15
 • สสส.ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มอบปัญญาบัตรให้ 28 รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจ หลังจบหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน 352 คน อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศพร้อมเต็มที่พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนโดยท้องถิ่น
  2018-07-23 09:55
 • สปสช. มท. หนุน อปท.ขยายจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ” ช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลเพิ่มภายใต้กองทุน LTC บัตรทอง ครอบคลุมเป้าหมายปี 60 จำนวน 1.5 แสนราย ด้าน “ปลัด มท.” เห็นชอบประสานความร่วมมือ พม. สธ. อปท. และ สปสช. ช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
  2017-03-12 09:45
 • ผู้แทน อปท.ในบอร์ด สปสช.รับกองทุนรักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น ติดลบ 2,600 ล้าน ต้องยืม สปสช.สำรองจ่าย ชี้ถ้ารัฐบาลยังไม่แก้ ก็จะเกิดวิกฤตอีก 2 เดือนข้างหน้า และสร้างภาระต่อ สปสช.อีก ร้อง มท.รีบเคลียร์ให้ชัดจะได้งบกลางจาก ครม.มาสนับสนุนหรือไม่
  2017-02-15 11:30
 • ปลัดมหาดไทยเผย หาก สธ.มีงบดูแลด้านสังคมไม่เพียง สามารถขอใช้งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ ขณะที่การดูแลผูป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการนั้น เตรียมออกระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ.2560 เพื่อให้ อปท.ให้บริการประชาชนในมิติสังคมได้ เช่น จัดรถรับส่งผู้ป่วย
  2017-01-31 16:55
 • ‘สธ.-มท.-สปสช.-สสส.’ เปิด ‘9 เมืองที่พ่อสร้างก้าวย่างที่ลูกตาม’ ชูผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ
  2017-01-24 21:58
 • สปสช.และเครือข่ายหลักประกันสุขภาพรับคำท้าวิ่ง เดิน วีลแซร์ “โบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” ผู้ร่วมขบวนร่วม 3 พันคน รณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งคำท้า มท. อปท. และเทศบาลทั่วประเทศ ภาคีสำคัญรุกสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมขยายขบวนรถไฟสายสุขภาพ ดึงชาวบ้านร่วมใส่ใจออกกำลังกายต่อเนื่อง 
  2016-05-04 20:39
 • รมว.มหาดไทย ลงนามประกาศให้ อบต.เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ได้ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทคนิค เข้าเวรคนละ 360 บาท
  2016-02-14 17:50
 • รองนายกรัฐมนตรี ชื่นชมการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ที่ “นำสุขภาพดี ส่งตรงถึงบ้าน”ดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ เตรียมขยายผลดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ชี้ความร่วมมือของหน่วยราชการ ท้องถิ่น และภาคประชาชนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เตรียมประสานมหาดไทยสนับสนุน “ทีมหมอครอบครัว”
  2015-07-13 16:39
 • สปสช.เผยผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด” หลัง 3 ปี รพ.ภาครัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมระบบติดตามจดทะเบียนราษฎร์ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังครอบคลุมไปถึงเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก UNICEF แจงผลสำเร็จ ยังช่วยในการค้นหาและลงทะเบียนกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงอีกด้วย
  2015-04-23 20:32
 • ครม.เห็นชอบมติ ครม.เศรษฐกิจ ที่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิอีก 208,631 คน เข้าไปในกองทุนคืนสิทธิรักษาพยาบาลตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 แล้ว ส่วนกลุ่มนักเรียนอีกกว่า 7 หมื่นคน มีมติว่า ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน จึงยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนที่แท้จริงและอาจมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ให้ สธ. มหาดไทย และ สมช. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป
  2015-04-20 19:23
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายวิสาร เตชะ ธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย ประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 273 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 29 ราย ผู้บาดเจ็บ  283 คน สาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จยย.
  2014-04-18 08:38

Pages