มหาวิทยาลัย

 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยโรงเรียนควรเปิดผ่อนปรนก่อนสถานบันเทิง ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ห่วงสุด คือมหาวิทยาลัย เหตุมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด
  2020-06-01 14:59
 • วันที่ 1 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถาบันการอุดมศึกษา 2562 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความกังวลของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข ถึงกรณีที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อการลดบทบาทของสภาวิชาชีพในการกำกับและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสุขภาพ
  2019-08-14 13:10
 • จากการสำรวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ถึง 73.8% ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมยาสูบของไทย โดย 40.7% ไม่รู้ว่าภายในตัวอาคารทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่
  2018-10-23 18:54
 • ผอ.สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สกอ.วิเคราะห์อนาคตการศึกษาไทย ชี้มุ่งแต่ผลิตกำลังคนอาจไม่ตอบโจทย์ คาดเด็กอาจไม่เลือกเรียนแพทย์เพราะงานหนักแต่เงินน้อยกว่าขายของออนไลน์ เสนอคณะกรรมการกำลังคนฯ หาแนวทางธำรงค์รักษาผู้ที่อยู่ในระบบ
  2018-08-21 17:01
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ประชุมคณบดีคณะแพทยศาสตร์จาก 22 มหาวิทยาลัย และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือทหารอากาศ ตำรวจ หารือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเป็นการวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มียุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อน เกิดการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่และช่วยให้การจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้อง
  2013-11-12 07:31
 • ไทยโพสต์ - เครือข่ายเยาวชนฯ ร้องอธิบดีกรมควบคุมโรคเร่งแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย เผยป้ายโฆษณาจำนวนมากส่อผิดกฎหมาย วอนจัดโซนนิ่งในรัศมี 300 เมตร พร้อมออกมาตรการคุมศิลปิน-ดารา-นักกีฬา เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทน้ำเมา เหตุสร้างแรงจูงใจให้ดื่ม
  2013-10-03 13:46