มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของมหิดล ผ่านการทดสอบในคนระยะที่ 1 แล้ว คาดอีก 5 ปีวางจำหน่าย ชี้ใช้เทคนิคการผลิตต่างจากของบริษัทเอกชน ครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์ย่อยมากกว่า และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นานกว่า
  2016-03-03 16:10
 • RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME3” เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้แก่บุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 13-14 ตุลาคม 2558
  2015-10-08 16:42
 • เว็บไซต์คมชัดลึก : เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 2557 ดีเด่นเฉพาะทาง 5 สาขา รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 ก.ย.นี้
  2015-08-28 17:20
 • มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงาน“มูลนิธิเภสัชฯ มหิดล รวมพลรำลึก อ.ประดิษฐ์”  ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ คณบดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จากไปครบ 30 ปี พร้อมมอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล
  2015-08-28 13:07
 • ประวัติ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ.คนใหม่ อดีตอธิการบดี ม.มหิดล ก่อนที่สมัยต่อมา นพ.รัชตะ จะเป็นอธิการบดีต่อ เป็นอธิการบดีสายศิริราช แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน ภริยา คือ พญ.สมสิริ CEO สมิติเวช
  2015-08-20 15:26
 • อาร์เอฟเอส (RFS) จับมือ สถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) ขอเชิญหัวหน้าหน่วยเครื่องมือแพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ที่สนใจ ร่วมอบรมหลักสูตร “TM” (Technology Management) การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 โดยภายในงานมีหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการบริหารเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งด้านความปลอดภัย การจัดการด้านคุณภาพ และการบำรุงรักษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล 
  2015-07-05 17:20
 • อาร์เอฟเอส (RFS) ร่วมกับสถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) รุกต่อยอดการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME2” ด้านตู้อบเด็กทารกแรกเกิดและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แก่ช่างเครื่องมือแพทย์ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรม หลังนำร่องอบรมหลักสูตร ME1 ประสบความสำเร็จเกินคาด พร้อมมั่นใจจะช่วยยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากรด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2015-05-31 17:32
 • สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเลือก นพ.อุดม คชินทร คณบดีศิริราช เป็นอธิการบดีคนใหม่ แทน นพ.รัชตะ เผย นพ.ประเวศ ประธานกรรมการสรรหาเสนอ 2 รายชื่อ นพ.อุดม และ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นพ.อุดม และให้รักษาการตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ
  2014-12-17 16:50
 • "นพ.รัชตะ" ประกาศชัดลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว พร้อมเดินหน้างานตำแหน่ง รมว.สาธารณสุขตำแหน่งเดียว เผยในสารจากอธิการบดีถึงชาวมหิดล ระบุในช่วงเวลาที่กำลังติดสินใจนั้น เข้าใจดีถึงความเห็นต่างในสังคมแต่เป็นที่น่าเสียใจว่า แทนที่จะบริหารความขัดแย้งอย่างสันติ ปรึกษาหารืออย่างปัญญาชนของแผ่นดิน กลับมีการให้ข้อมูลด้านเดียวกับสื่อและ social media ใช้ถ้อยคำรุนแรง ทำภาพลักษณ์ม.มหิดลเสื่อมเสีย แจงตัดสินใจครั้งนี้เพื่อรับใช้ประเทศชาติและความเป็นเอกภาพของม.มหิดล
  2014-10-08 15:14
 • คณบดีคณะวิศวกรรมฯ ม.มหิดล แถลงข่าวหนุนหมอรัชตะควบ 2 ตำแหน่ง เผยมีหลายฝ่ายสนับสนุน แต่ไม่กล้าพูด แจงเชื่อมั่นในคนดีและคนทำงานของหมอรัชตะ ไม่ทำม.มหิดลล่มแน่ อีกทั้งบ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ การทำหน้าที่รมว.สธ.ครั้งนี้จึงไม่ใช่ตำแหน่งการเมือง แต่เป็นการช่วยชาติ
  2014-09-25 16:20
 • หมอวิจารณ์ เผยมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เวลาหมอรัชตะ ถึง 8 ต.ค.นี้ เลือกนั่งตำแหน่งเดียว เผยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คน ยงยุทธ และ กฤษณพงศ์ ได้เป็นรมต. ก็ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาแล้ว
  2014-09-17 19:10
 • อ.สุกรี ใส่ปี๊บคลุมหัวรอบ 2 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล จี้ถอดถอนอธิการบดี เหตุควบ 2 ตำแหน่ง อธิการบดี-รมว.สธ. ไม่เหมาะสม
  2014-09-17 15:55

Pages