มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ไทยโพสต์ -"อาจารย์สุกรี" ชี้ หมอรัชตะขาดคุณสมบัติเป็นอธิการบดี ม.มหิดล และเตรียมเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากขัดระเบียบการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง อีกทั้งยังไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลา ไม่เชื่อจะหาคนที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งไม่ได้ ยันการแสดงความคัดค้านเป็นเสรีภาพทางวิชาการ และรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
  2014-09-15 20:04
 • หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์ ได้ฤกษ์เข้าทำงานสธ.วันแรก มอบนโยบายการดำเนินงาน 10 ข้อ และหลักการทำงาน 3 ข้อ เรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล เน้นเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม เขตสุขภาพต้องสร้างระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในระดับที่สูงขึ้น ยันควบ 2 ตำแหน่งไร้ปัญหา อีก 2-3 สัปดาห์เตรียมชี้แจงประชาคมมหิดล
  2014-09-13 14:30
 • ประธานสภาคณาจารย์ม.มหิดลเผย "หมอรัชตะ"ขอทำงาน 3 สัปดาห์ก่อนตัดสินใจ ชี้ "สุกรี" ปี๊บคลุมหัวแสดงออกส่วนตัว
  2014-09-11 20:45
 • “สุกรี” เผยเอาปี๊บคลุมหัวตลอดเวลาที่ร่วมประชุมคณบดีม.มหิดล แต่ก็ไม่มีใครสอบถามหรือพูดอะไร ส่วนที่ประชุมไม่มีการหารือเรื่องการควบ 2 ตำแหน่งของหมอรัชตะ
  2014-09-10 16:35
 • เว็บไซต์คมชัดลึก -‘สุกรี’ สวมปี๊บคลุมหัวเข้าร่วมประชุมคณบดี จี้ ‘รัชตะ’ ลาออกจากอธิการบดีม.มหิดล เหตุนั่งควบ 2 ตำแหน่ง ด้าน "วิษณุ"เผย ควบรมว.สธ.และอธิการมหิดลทำได้ แต่ก็ขึ้นอยู่ธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานด้วย โบ้ยไม่ตอบเหมาะสมหรือไม่ 
  2014-09-10 14:19
 • หมอประชุมพรเชื่อไม่มีปัญหา หมอรัชตะ ควบ 2 ตำแหน่งทั้งอธิการบดีม.มหิดล และรมว.สธ. ชี้ไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เหมือนเป็นการขอแรงมาช่วยทำงานในสธ.เพียงปีเศษ หากทำหน้าที่รมว.สธ.จบ ก็สามารถกลับไปทำหน้าที่อธิการบดีต่อได้ แต่แนะเลือกรับเงินเดือนที่เดียวดีกว่า
  2014-09-09 18:38
 • สุกรี คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เตรียมเอาปี๊บคลุมหัว แสดงสัญลักษณ์คัดค้านและไม่เห็นด้วยที่หมอรัชตะ นั่งควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดีม.มหิดล และรมว.สธ. ชี้ 2 หน้าที่ต่างกัน งานหนึ่งเป็นงานการศึกษาต้องมีเสรีภาพทางความคิด ขณะที่อีกงานหนึ่งเป็นงานการเมืองงานบริหารจัดการ
  2014-09-09 18:14
 • ว่อนเน็ต อ้างจม.หมอรัชตะถึงชาวมหิดล ยันควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดี และรมว.สธ. ไม่ทำให้งานของมหาวิทยาลัยมหิดลสะดุด ขอกำลังใจจากชาวมหิดลในการทำหน้าที่รมว.สธ.เพื่อพัฒนาประเทศด้วยกัน
  2014-09-04 19:53
 • สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอกาสหมอรัชตะนั่งควบตำแหน่ง อธิการบดี-รมว.สธ. สักระยะหนึ่งแล้วค่อยประเมินการทำงานอีกครั้ง หลังมีผู้ห่วงใยการทำงานในหมวกอธิการบดี แจงสภาคณาจารย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ต้องรอการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง 17 ก.ย.นี้
  2014-09-03 20:03
 • รายงานสุขภาพคนไทยปี 2557 ชี้คนไทยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบ 2 ทศวรรษ เทียบ 10 ประเทศในเอเชีย ชายไทยอยู่ในอันดับ 4 หญิงอันดับ 2 นำสู่โรคเรื้อรัง
  2014-06-18 20:19
 • มติชน - นับถอยหลัง "วันปีใหม่ไทย" ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และในวันที่ 13 เมษายนนี้ นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว ยังเป็น "วันผู้สูงอายุ" อีกด้วยตามประเพณีไทยแท้แต่โบราณ เมื่อถึงวันสงกรานต์เหล่าลูกๆ หลานๆ ก็จะพากันถือขันน้ำลอยดอกมะลิไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอวยพรให้ท่านอายุยืนแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานไปอีกนาน ทว่า...ปัจจุบัน คำว่า "ร่มโพธิ์ร่มไทร" ดูเหมือนจะเลือนรางไปจากความรับรู้ของใครหลายคน และบางคนยังมีทัศนคติต่อผู้สูงอายุไปในเชิงว่าเป็นบุคคลที่เป็น "ภาระ" ไม่มีคุณค่า!
  2014-04-09 07:41
 • ไทยรัฐ - น.ส.ธีราพร ไชยมาลา นักศึกษาปริญญาโทจากภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลวิจัยความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตัวด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิการ ว่า วิจัยโดยสุ่มตัวอย่างผู้หญิงพิการทั้งพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว พิการทางการได้ยินและมองเห็นในเขตกรุงเทพฯ อายุ 15-49 ปี 340 คน โดยร้อยละ 71.5 มีสถานภาพโสด ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป พบว่าร้อยละ 50 รู้จักวิธีการคุมกำเนิดและวิธีการวางแผนครอบครัว วิธีการคุมกำเนิดที่รู้จักมากที่สุดคือ ถุงยางอนามัยร้อยละ 39.5 และยาเม็ดคุมกำเนิดร้อยละ 34.5 สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่รู้จักมากท
  2014-03-27 08:35

Pages