มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

  • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท ลองบีช สหรัฐอเมริกา ดูงานบริการสุขภาพจิตในชุมชน จ.นครราชสีมา ชมทำได้ดีกลมกลืนกับบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะที่ รพ.สต.คลองไผ่ ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในครอบครัว มีอาชีพได้ค่าแรงเท่าคนปกติ ชุมชนร่วมดูแลเสมือนเป็นญาติ สามารถลดปัญหาขาดนัดขาดยาจากร้อยละ 62 เหลือไม่ถึงร้อยละ 2 หายดีแล้ว 8 คน สถิติฆ่าตัวตายเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่แคลิฟอร์เนีย
    2019-06-07 10:52
  • ไทยรัฐ - นักวิจัยสหรัฐฯประสบความสำเร็จในเบื้องต้น ในการใช้จุลชีพที่ถูกดัดแปลงลักษณะทางพันธุกรรม ปราบพยาธิปากขอในท้องของประชากรโลกเรือนเป็นล้านๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีครรภ์และเด็กทารก  พยาธิปากขอจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่สกปรก และจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่เดินเท้าเปล่า เข้าไปสิงสู่อยู่ในลำไส้นานแรมเดือนแรมปี ดูดเลือดและกินเนื้อเยื่อ แย่งธาตุเหล็ก โปรตีน และขัดขวางการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย เด็กๆที่มีพยาธิอยู่ในท้องมากจะมีรูปร่างแคระแกนและสมองทึบยาที่ใช้ในการถ่ายพยาธิยังคงใช้ยาซึ่งเดิมเป็นยาปราบพยาธิในสัตว์อยู่ตามเดิม ซึ่งไม่ค่อยได้ผลและพยาธิยิ่งดื้อยามากขึ้นดร.ยัน ฮู มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่า
    2013-11-19 11:14