มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

  • ผู้ป่วยบัตรทองวอนยิ่งลักษณ์ ลดเหลื่อมล้ำมะเร็ง หลังป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกว่า 3 ปี แต่ไม่มีเงินซื้อยา สิทธิบัตรทองไม่ครอบคลุม มีแต่ขรก.ที่เบิกได้ ยาแพงเข็มละ 8 หมื่นบาท จะรักษาหายขาดต้องใช้ 6 เข็ม เกือบ 5 แสนบาท ตอนนี้รพ.จุฬารักษาประคองอาการ วอนรัฐบาลช่วยเหลือ
    2012-06-12 18:48
  • เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ที่สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พร้อมกับการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในแง่ของการรักษาผู้ป่วยสาขาโลหิตวิทยานับว่า เติบโตขึ้นมาก ดูจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นจากอดีตถึง 5 เท่า ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เนื่องจากในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจุฬาฯ จึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเลือดจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
    2012-06-09 11:05

Pages