มะเร็งเต้านม

 • มะเร็งเต้านม เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก รวมทั้งประเทศไทย หลายคนยังไม่ทราบว่า มะเร็งเต้านมพบในผู้ชายด้วย มะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Month) รู้จักกันดีกับ "สัญลักษณ์โบสีชมพู" ในเดือนนี้มีการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของเต้านมด้วยตนเอง การตรวจหามะเร็งตั้งแต่ระยะแรก และยังมีคำขวัญว่า "มะเร็งเต้านมระยะแรก มีโอกาสหาย (ขาด) ได้"
  2013-10-02 16:44
 • ทำไม !? ดาราฮอลลีวู้ดอย่าง "แอง เจลินา โจลี" จึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเอาเต้านมทั้งสองข้างออก เพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
  2013-08-25 09:25
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (Regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภาคใต้" หนุนภาคีเครือข่ายเข้มแข็งภาคสาธารณสุขอำเภอ ขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว หวังให้ทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี ในทุกพื้นที่
  2013-08-03 15:31
 •  
  2013-05-06 10:03
 • กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และเครือข่ายถกประเด็นการเข้าถึงสิทธิประกันสังคม เสนอให้ทำงานเชิงรุกและป้องกันแทนการตั้งรับ พร้อมรวมตัวรณรงค์ 8 มีนานี้ พร้อมข้อเสนอ 3 ข้อต่อนายกหญิง 1. เพิ่มจำนวน ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในบริเวณย่านอุตสาหกรรม 2. ให้สัตยาบัน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 183 เรื่อง การคุ้มครองความเป็นมารดา 3. เพิ่มมิติผู้หญิงในระบบประกันสังคม  โดยขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานทุกกลุ่ม เพิ่มสิทธิประโยชน์
  2013-03-07 13:34
 • กลุ่มแรงงานสตรีที่ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิประกันสังคมสอดคล้องความต้องการของผู้หญิง ชี้เงินชราภาพที่ได้รับไม่พอกิน พร้อมฝากนายกฯเป็นผู้หญิงเหมือนกันควรให้ความสำคัญของแรงงานหญิงเหมือนกัน ขณะที่ "หมอ" เผยชายไทยทิ้งหญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น แนะผู้หญิงดูแลตัวเองอย่าหลงเชื่อฉีดวัคซีนป้อนกันมะเร็งปากมดลูก
  2013-03-07 13:19
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ชลบุรี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหญิงไทยมีแนวโน้มเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ในปี 2553 เสียชีวิตประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อ 1 คน มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ระดมทุนจัดรถหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ช่วยสตรีไทยกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
  2012-08-25 11:44
 •  
  2012-06-07 09:27

Pages