มาลาเรีย

 • กรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวที่นิยมกิจกรรมการเดินป่า ตั้งแคมป์ในป่า โดยเฉพาะป่าตามแนวชายแดน เสี่ยงต่อไข้มาลาเรีย หลังพบผู้ป่วยไข้มาลาเรียในประเทศไทยแล้ว 16,651 ราย ชี้หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น สลับร้อน เหงื่อออก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ที่สำคัญต้องแจ้งประวัติการเข้าป่าให้แพทย์ทราบด้วย เพื่อให้การรักษารวดเร็วทันท่วงที และผู้ป่วยต้องรับยารักษาอาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยารักษามาลาเรียกินเอง
  2016-12-09 16:21
 • สธ.ไทย-ลาว ร่วมตั้งมาลาเรียคลินิกแห่งแรกใน สปป.ลาว แก้ปัญหาไข้มาลาเรียตามแนวชายแดน 
  2016-07-23 16:35
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ อสม. ใน 2,755 หมู่บ้านใน 10 จังหวัดที่พบโรคมาลาเรียชุกชุม อาทิ ตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันป่วยโรคนี้ในชุมชนให้ไทยเป็นพื้นที่ปลอดโรคภายในปี 2567 เน้นการสร้างความเข้าใจประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชุบน้ำยามุ้งนอนกันยุง แนะนำคนป่วยที่มีอาการพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้การตรวจรักษา ห้ามซื้อยากินเอง และคอยติดตามให้ผู้ป่วยกินยาครบสูตร พร้อมทั้งเร่งแก้ไขความเชื่อผิดๆว่า การดื่มเหล้าครั้งละมากๆ เป็นประจำ จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ ชี้นอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังเสี่ยงป่วยง่าย เพิ่มโอกาสถูกยุงกัดมากขึ้นจากฤทธิ์มึนเมา และเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นด้วยเช่นตับแข็งเป็นต้น 
  2016-07-06 21:34
 • รัฐบาลไทยรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ไข พร้อมยกระดับจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโรค ใช้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย 2.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 3.สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และ 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ให้ไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567
  2016-04-28 18:19
 • “ยงยุทธ ยุทธวงศ์” เผยเตรียมทดสอบยาต้านมาลาเรียในมนุษย์กลางปีนี้ ระบุ หากได้ผลจะเป็นยาตัวแรกที่คนไทยพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง
  2016-03-04 14:34
 • กระทรวงสาธารณสุขไทยจับมือกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา พัฒนางานสาธารณสุข 5 เรื่อง โรคระบาดตามพื้นที่แนวชายแดน เน้นกำจัดโรคมาลาเรียและปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาของทั้งสองประเทศ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบส่งต่อ และการจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพี่เมืองน้อง ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด
  2016-03-01 14:20
 • คณะกรรมการอำนวยการกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ใช้ 4 ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย ตั้งเป้าทุกอำเภอของไทยไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีภายในปี 2567 พร้อมเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
  2016-02-17 13:25
 • กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการโรคมาลาเรียจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโรค ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้าให้ทุกอำเภอปลอดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีในปี 2567 พร้อมเร่งกำจัดเชื้อดื้อยาในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดน และค้นหาผู้ป่วยเข้ารักษารวดเร็วเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด
  2016-02-01 11:16
 • กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย พร้อมตั้งเป้าขอรับรองเป็นเขตปลอดโรคไข้มาลาเรียจากองค์การอนามัยโลก ภายในปี 2569 
  2016-01-17 18:37
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนยุติเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย เป็นนโยบายรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนในอีก 15 ปี ข้างหน้า ตามที่ไทยได้แสดงเจตจำนงในการการประชุมใหญ่สหประชาชาติ พร้อมระดมทุนจากภาคเอกชน เพิ่มเติมจากงบพื้นฐานของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่จะกำจัดมาลาเรียภายในปี พ.ศ.2568 ยุติเอดส์ภายใน พ.ศ.2573 และยุติวัณโรคภายในปี 2578
  2016-01-12 17:44
 • “หมอปิยะสกล” อภิปราย 3 เรื่องสำคัญในเวทีเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่นชี้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นเป้าหมายของการขจัดความยากจน เตรียมแผนรองรับในการจัดหางบประมาณต่อสู้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรียเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก พร้อมร่วมมือโครงการของภูมิภาค เพื่อจัดการปัญหา 3 โรคตามแนวชายแดนในระยะ 5 ปีต่อไป
  2015-12-21 11:30
 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : ด้วยจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกปีละกว่า 200 ล้านคน โดยที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาใหญ่ มาลาเรียมักระบาดในพื้นที่ยากไร้แถบเขตร้อนและใกล้เขตร้อนโดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเมื่อปรสิตเข้าสู่ร่างกายคนแล้วก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนในตับก่อนระบาดเข้าสู่เม็ดเลือดแดง เมื่อปี 2555 ประเมินว่ามีผู้ป่วยมาลาเรียราว 207 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตราว 627,000 คนซึ่งราวร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตพบในแถบตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกา      
  2015-10-03 18:34

Pages