มาลาเรีย

 • รมว.สธ.ไทย-เมียนมาร์ ประชุมทวิภาคี ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับรองแผนปฏิบัติการร่วมพ.ศ.2559 - 2561 ผลความร่วมมือในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยโรคมาลาเรียชาวเมียนมาร์ลดลงถึงร้อยละ50 ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาเพิ่มมากขึ้น รักษาหายขาดสูงถึงร้อยละ 80 และผู้ป่วยเอชไอวีได้กินยาต้านไวรัสต่อเนื่อง คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2015-07-24 15:22
 • มติ ครม. เห็นชอบให้ สธ.ลงนามข้อตกลงดำเนินงานกับกองทุนโลก ยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรคปี 58-59 งบประมาณ 788 ล้านบาท หลัง สธ.ได้รับงบสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 46 จนถึงปัจจุบัน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ผลสัมฤทธิ์ในการลดปัญหาสาธารณสุขจากทั้งสามโรค ส่งผลให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง การรักษาวัณโรคมีอัตราการหายสูงขึ้น และอัตราการเกิดโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างมาก
  2015-06-30 20:09
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคมาลาเรียในไทยปีนี้ ลดลง ตั้งเป้ากำจัดให้หมดไปจากประเทศภายในพ.ศ. 2567 โดยเชื่อมต่อระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์จากพื้นที่ภาคสนาม ห่างไกล กันดาร กว่า 300 แห่ง ต่อตรงกับผู้เชี่ยวชาญในห้องแล็ปใหญ่ ทางอินเทอร์เน็ต รู้ผลเร็ว บอกชนิดเชื้อได้แม่นยำ และจ่ายยารักษาฆ่าเชื้อให้ผู้ป่วยกินทันที มั่นใจ จะทำให้ประสิทธิภาพ ควบคุมป้องกันโรคได้ผลยิ่งขึ้น
  2015-04-25 17:42
 • สธ.รณรงค์วันมาลาเรียโลก ประจำปี 2558 เดินหน้าเร่งกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไป พร้อมตั้งเป้าประเทศไทยปลอดจากไข้มาลาเรีย ภายในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ. 2024) 
  2015-04-20 15:14
 • สธ. เข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดอีโบลาต่อเนื่อง ผลการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศรวม 3,696 คน พบผู้ที่อยู่ในข่ายสอบสวนโรค 5 ราย โดย 4 ราย เป็นชาวยุโรปที่เข้าไปทำงานในประเทศระบาด รายล่าสุดมาจากไลบีเรีย ถึงไทยเมื่อ 24 ธันวาคม 2557 ผลตรวจยืนยันไม่ติดเชื้ออีโบลา แต่พบเชื้อมาลาเรีย มีอาการรุนแรง เน้นย้ำโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก เคร่งครัดซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วยต่างชาติที่มีอาการไข้ทุกราย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
  2015-01-05 17:16
 • สธ. ร่วมกับองค์กรมาลาเรียนานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขโรคมาลาเรียระดับโลก เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเทศ เพื่อกวาดล้างให้มาลาเรียหมดไปจากโลกภายในพ.ศ. 2583 เผยสถานการณ์มาลาเรียล่าสุดทั่วโลกปีละ 207 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 600,000 รายส่วนใหญ่อยู่ในอาฟริการและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาที่น่าห่วงคือพบเชื้อดื้อยา “อาร์ติมิซินิน” สูงขึ้นถึงร้อยละ 10 มากที่สุดที่กัมพูชา ต้องเร่งควบคุม ป้องกันเชื้อดื้อยาแพร่กระจาย
  2014-12-03 15:57
 • รอยเตอร์ :  นักวิจัยจากเครือข่ายต่อต้านมาลาเรียดื้อยาระดับโลก ชี้เชื้อปรสิตมาลาเรียซึ่งแพร่ระบาดตามบริเวณชายแดนของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดื้อยา  ย้ำนานาชาติควรร่วมมือกันหาทางควบคุมและกำจัดโรคมาลาเรียอย่างจริงจังก่อนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเชื้อดื้อยาระบาดไปแอฟริกา
  2014-08-11 09:55
 • "เวชศาสตร์เขตร้อน"เผยภูมิภาคเอเชียมาลาเรียดื้อต่อยา "อาร์ติซูเนต" เกิน 50% สัมพันธ์ยีนกลายพันธุ์ ศึกษาพบยืดรักษาเป็น 6 วัน อัตราป่วยเชื้อดื้อยาหายขาดสูงถึง 97.7% เตรียมใช้เป็นแนวทางรักษา พร้อมประเมินประสิทธิภาพยาเคเออีของบ.เอกชน พบขจัดเชื้อมาลาเรียได้เร็ว 12 ชั่วโมง ต่อยอดวิจัยระยะ 3 ก่อนผลิตใช้คาดอีก 3 ปี
  2014-07-31 20:35
 • โรงพยาบาลขอนแก่น และสำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโลก  คว้ารางวัล “ยูเอ็นพีเอสเอ” ประจำปี 2557 ขององค์การสหประชาชาติ   สาขาการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพขององค์การ ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศในระดับโลก จากผลงานการจัดบริการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีจากการกระทำรุนแรง  และการจัดบริการลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
  2014-07-21 20:19
 • สธ.เน้นย้ำประชาชนระวังป่วย สถานการณ์โรคมาลาเรียในรอบ 6 เดือนปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 10,000 ราย พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8 เท่าตัว แนะผู้ที่เดินทางเข้าไปในป่าเขา เช่น หาของป่า กรีดยางตอนกลางคืน ทำสวนผลไม้ ต้องป้องกันตนเอง สวมเสื้อผ้ามิดชิด ไม่ให้ยุงก้นปล่องกัด หลังกลับจากเข้าป่าถ้ามีไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต้องรีบพบแพทย์รักษาทันที
  2014-07-06 20:07
 • สาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคมาลาเรียในไทยแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่พบในจังหวัดพื้นที่ติดชายแดน ในปี 2556 พบ 41,596 กว่าราย เสียชีวิต 47 ราย ปัญหาน่าห่วงของไทยขณะนี้พบเชื้อชนิดฟัลซิพารั่มดื้อยารักษาสูตรผสมอนุพันธ์อาร์ติมิซินินมากขึ้น พบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และมีแนวโน้มแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นจัดโครงการนำร่องยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา โดยการค้นหา รักษา ติดตามผู้ป่วย รวมถึงการวิจัยต่างๆดำเนินการระหว่าง พ.ศ. 2556-2559 ในพื้นที่ 27 จังหวัดที่อยู่ชายแดนไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนโลกกว่า 600 ล้านบาท
  2014-04-25 15:44
 • มติชน - นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัด สธ.
  2014-04-09 07:45

Pages