มิตรภาพบำบัด

  •  
    2013-03-01 08:40
  •  “...หากความป่วยไข้ได้เข้ามากลาย เป็นพลังทำให้เราสามารถยกระดับทางปัญญา มีความกล้าหาญที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้อง ตลอดจนนำไปสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะยาวนานหรือเพียงชั่วเวลาหนึ่งก็ตาม ก็ถือว่าเราไม่ได้สูญเปล่า”
    2013-02-21 11:55

Pages