มือ เท้า ปาก

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาการตรวจโรคมือเท้าปากและรายงานผล ได้ภายใน 2 วัน เผยผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ พบยังคงเป็นไวรัสสายพันธุ์เดิมและมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  2018-01-07 09:40
 • กรมควบคุมโรค แนะดูแลและสังเกตอาการป่วยของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก หลังปีนี้พบผู้ป่วยเกือบ 5 หมื่นราย เสียชีวิต 3 ราย ขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา และแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับ
  2017-08-21 19:57
 • กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2560 มี 4 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา สำหรับภัยสุขภาพที่สำคัญมี 2 เรื่อง ได้แก่ ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และการเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน
  2016-12-16 15:33
 • กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 3 โรค 1 ภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว โรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าช่วงหนาวนี้อาจมีผู้ป่วยสูงถึงเดือนละ 24,000 ราย 
  2016-11-10 21:07
 • กรมควบคุมโรคห่วงห้างสรรพสินค้าแพร่เชื้อมือเท้าปาก จี้ดำเนินการ 4 มาตรการทำความสะอาด หวังป้องกันและควบคุมโรค
  2014-07-04 20:52
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก  ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ   เผยรอบ 5 เดือนปีนี้ป่วยแล้วกว่า 13,000 ราย แนวโน้มพบป่วยเพิ่มขึ้น คาดจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคมอาจพบผู้ป่วยได้ถึง 5,000 ราย ขอให้เน้นการรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม อุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ให้ครูตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กป่วย คือมีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก ที่ฝ่ามือ ไม่คัน ให้แยกเด็กป่วย และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ
  2014-06-17 21:27
 • กรมควบคุมโรคออกประกาศเตือน 9 โรคระบาดหน้าฝน ระวังไข้หวัดใหญ่-โรคมือเท้าปาก หลังพบระบาดหนักกว่าที่ผ่านมา แถมส่อเค้ารุนแรงช่วงหน้าฝน
  2014-06-05 08:20
 • สธ.กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เฝ้าระวังการระบาดโรคมือ เท้า ปากที่มาในหน้าฝน เน้นป้องกันการระบาดเปิดเทอม พบป่วยแล้ว 11,795 ราย เน้นรักษาความสะอาดห้องเรียน-อุปกรณ์ต่างๆ และย้ำตรวจคัดกรองเด็กป่วยทุกวัน
  2014-05-18 13:34
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก เด็กวัยอนุบาล หลังพบเด็กนักเรียนในกทม.วัย 3 ขวบเศษ เสียชีวิต  7 มกราคม 2557 ผลการตรวจยืนยันติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71 ขณะนี้เจ้าหน้าที่สธ.ร่วมกับกทม.ควบคุมโรค ปิดเรียน 6 วัน เฝ้าระวังเด็กในห้องเรียนและโรงเรียนเดียวกันเป็นเวลา 15 วัน แนะให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งทั่วประเทศ ตรวจอาการเด็กทุกเช้า ทำความสะอาดของเด็กเล่นทุกวัน หากพบเด็กมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นในปาก ขอให้สงสัยโรคมือเท้าปาก และแจ้งสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ทั่วประเทศ หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  ตลอด 24 ชั่วโมง  
  2014-01-09 22:19
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังพบผู้ป่วยประปรายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้กว่า 36,000 ราย หวั่นช่วงอากาศเย็นลง น้ำท่วม โรงเรียนเปิดเทอม โรคอาจระบาดได้ ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง เข้มงวดความสะอาดสถานที่ เครื่องใช้ ของเล่นเด็กทุกวันตรวจอาการเด็กทุกเช้า หากสงสัยอาจป่วยเป็นโรคนี้ ให้แยกเด็กและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
  2013-11-29 18:51
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้กว่า 24,000 ราย ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก  โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งเข้มงวดความสะอาดสถานที่ เครื่องใช้ ของเล่นเด็กทุกวัน ตรวจอาการเด็กทุกเช้า หากสงสัยอาจป่วยเป็นโรคนี้ ให้แยกเด็กและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
  2013-08-12 16:35