มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เปิดรับสมัครคนทำงานสาธารณสุข เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครถึง 17 พ.ค.62 นี้ 
  2019-05-14 11:00
 • ‘อาหาร’ ไม่ควรเป็น ‘ยาพิษ’ และกราฟการตายและความป่วยไข้จากโรคไม่ติดต่อไม่ควรสูงไปมากกว่านี้ การลดเค็มและการบริโภคโซเดียมจึงต้องถูกผลักให้เป็นวาระเร่งด่วน จนเป็นที่มาของ ‘ยุทธศาสตร์ชาติการลดบริโภคเกลือและโซเดียมประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568
  2018-11-14 12:53
 • สช.จับมือ ม.นเรศวรและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีวิชาการปฎิรูปการเงินการคลังเพื่อสุขภาพคนไทย ชี้โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคือภาระงบประมาณและการยกระดับหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้เท่าเทียมกัน พร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยซึ่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่า ด้านนักวิชาการจากออสเตรเลียย้ำต้องกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่จะช่วยตอบสนองความต้องการประชาชนได้ตรงจุด
  2016-09-08 15:35
 • แพทย์ไทยยื่นจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามา ขอร้องมิให้ยื้อไทยเข้าเป็นสมาชิกการค้าเอเชียแปซิฟิค
  2014-02-27 07:58
 • กรุงเทพธุรกิจ - ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และภาคีป้องกันอุบัติเหตุ จัดสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 11 หัวข้อ "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (Rights and Road Safety) เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  2013-12-13 11:12
 • เดลินิวส์ - ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ระบุว่า ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา การเสียชีวิตโดยมากไม่ได้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางด่วนหรือทางหลวงชนบท หากแต่เกิดบนถนนในเขตชุมชน จากการเดินทางใกล้ ๆ ในถนนสายสั้น ๆ ซึ่งหลายคนมักมองข้ามและคิดว่าใกล้แค่นี้ ไม่เป็นไร
  2013-10-12 09:16
 • แนะเก็บภาษีน้ำอัดลม-ฟาสต์ฟู้ด- มือถือ-สินค้าฟุ่มเฟือย เพิ่มแหล่งเงินเข้า ระบบประกันสุขภาพ ย้ำเก็บผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้บริโภค ชี้ต้องมีระบบเดียวตามแนว สปสช.
  2013-07-02 07:12
 •   นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถิติและสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2556 มียอดรวมการเกิดอุบัติเหตุ 2,828 ครั้ง บาดเจ็บ 3,040 ราย จากการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มที่ลดลง จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 9.62 การบาดเจ็บลดลง ร้อยละ 8.43 แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังใกล้เคียงสงกรานต์ปีก่อน สิ่งสำคัญคือ ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการขับรถเร็ว หลับใน ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมวก เข็มขัดนิรภัย
  2013-05-05 09:26