มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

  •   กระแสออกมาว่ารัฐบาลกำลังทบทวนที่จะกลับมาใช้มีนโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค"คือเป็นการกลับมาเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่ง ณ ขณะนี้ผู้ป่วยที่ใช้บัตรจะสามารถใช้บริการได้ฟรี การที่ภาครัฐมีความคิดที่จะกลับมาเก็บ 30 บาทอีกครั้งนั้น เป็นเพราะมีข่าวว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสบกับปัญหาการขาดทุน แต่ในมุมมองของผู้บริโภคมองว่า การให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับระบบสาธารณสุขไทยลองมาดูเหตุผลที่ภาครัฐไม่ควรกลับมาใช้นโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" ดังนี้
    2012-05-19 12:13