ยาขมยาเขียว

  • ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังไม่มียารักษา ทำให้มีการแพร่ข้อมูลผิดๆ เรื่องสมุนไพรป้องกันและรักษาโควิด อย่างมากมายหลายชนิด ซึ่งล้วนแต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยยืนยัน
    2021-01-13 15:27