ยาต้นแบบ

 • กรมบัญชีกลางชะลอบังคับใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา อ้างหลายฝ่ายกังวลปัญหาจากการปฏิบัติ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  2013-12-26 13:49
 • ภายหลังมีคำสั่งจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามประกาศกรมบัญชีกลางเลขที่ กค.0422.2/ว.356 ได้ออกระเบียบการกำหนดจ่ายยาในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการกรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic Name) จะมีการบวกกำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา แต่การสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลาง ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด  ทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตระหนกและหวั่นเกรงกับผลกระทบที่จะเกิดตามมาอีกมากโดย
  2013-12-25 11:32
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอล (Original)และยาชื่อสามัญหรือยาเจนเนอริค(Generic)ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง จะให้เริ่มดำเนินการในวันที่1 มกราคม 2557ที่จะถึงนี้
  2013-12-25 08:07
 • หมอประดิษฐประชุมหารือกรมบัญชีกลางเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายยาต้นแบบ-ยาสามัญในระบบสวัสดิการข้าราชการออกไปก่อนจนกว่าจะหารือได้ข้อยุติที่ชัดเจน 
  2013-12-24 19:55
 • กรณีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกระเบียบการเบิกจ่ายยาในกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic) จะบวกกำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา ส่วนการสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น
  2013-12-18 07:29
 • กรมบัญชีกลางส่งเสริมใช้ยาสิทธิข้าราชการสมเหตุผล ปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น คาดปรับสิทธิประโยชย์สวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอวัยวะเทียม มีผล 1 ม.ค.57
  2013-12-12 16:32
 • หมอประดิษฐ ยืนยัน ไม่มีการสั่งห้ามใช้ยาออริจินอล สามารถเบิก-จ่ายได้ตามปกติ ส่วนกรณียาสลายลิ่มเลือด “โคพิโดเกรล” มอบองค์การเภสัชกรรมและ สปสช. ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
  2013-11-29 07:21
 • รมว.สธ.แจงความเข้าใจสมาพันธรัฐสวิสเกี่ยวกับการใช้ยาและการเบิกจ่ายยา ยืนยันระบบยาของประเทศไทยโปร่งใส รัฐบาลไม่ได้ห้ามโรงพยาบาลใช้ยาต้นแบบเพียงแต่มีนโยบายให้ใช้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งเกณฑ์การจดทะเบียนยาตามกฎหมายไทย มีผลคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
  2013-11-24 10:58
 • เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ และเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามัญของกรมบัญชีกลางซึ่งมีสถานพยาบาลหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ไม่เห็นด้วยว่า เรื่องนี้มีการพดูคุยกันหลายรอบ กรณีโรงเรียนแพทย์ได้รับผลกระทบแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร  โดยส่วนตัวไม่ได้เห็นขัดแย้งกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รพ.สมุทรปราการก็กระทบ แต่ทำอย่างไรได้เพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวไม่ได้มีการห้ามจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอลเพียงแต่การจ่ายยาต้นแบบให้กับคนไข้สถานพยาบาลจะได้กำไรน้อยลง
  2013-11-04 14:27
 • ฐานเศรษฐกิจ - คกก.บริหารระบบยา เวชภัณฑ์ฯ มีมติให้สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการเบิกจ่ายยาต้นแบบ และยาชื่อสามัญของกรมบัญชีกลาง เริ่ม 1 มกราคม 2557เป็นต้นไป และประเมินผลกระทบทางการเงินสถานพยาบาลภายหลัง 6เดือน และขอให้สถานพยาบาลไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม
  2013-10-31 06:52
 • เดลินิวส์ - "หมอประดิษฐ” ตอกกลับคนกล่าวหาทำลายภาพลักษณ์ อภ. ยันส่งเสริม รพ.ใช้ยาชื่อสามัญ  ลั่นไม่ยอมให้คนหาผลประโยชน์ซื้อยาหัวใจแพง
  2013-10-31 06:44
 • คกก.พัฒนาระบบบริหารยาฯ เบรก กสพท.เสนอให้ข้าราชการร่วมจ่ายค่ายาไม่จำเป็น หลังกรมบัญชีกลางคุมยาต้นแบบ ระบุรอผลประเมิน 6 เดือน ด้าน “หมอประดิษฐ” ยันไม่ได้ห้ามสั่งใช้ยาต้นแบบ โวหนุนใช้ยาชื่อสามัญ ช่วยเซฟกระเป๋าตังปี 55 ได้ 2,000 ล้านบาท
  2013-10-30 19:33

Pages