ยานอนหลับ

 • อย.จัดประชุมผู้ประกอบการสถานพยาบาลทั่วประเทศ เน้นเรื่องการรักษาโรคนอนไม่หลับและแนวทางการใช้ยาในกลุ่มเพื่อรักษาอาการโรคนอนไม่หลับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสาระสำคัญที่สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  2018-02-10 18:50
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่อีทิโซแลม (Etizolam) ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนมากกว่ายานอนหลับไดอาซีแพม (Diazepam) ถึง 10 เท่า อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยพบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2017-11-16 14:42
 • ในบางประเทศก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยถึงอาการไม่พึงประสงค์จากยานอนหลับแล้ว อย่างล่าสุดมีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาของนักวิจัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไต้หวัน ที่ทำการศึกษาสารออกฤทธิ์ในยานอนหลับโซพิแดม โดยพบว่า หากใช้ในปริมาณมากจนเกินไปจะส่งผลต่อเส้นเลือดใหญ่และนำไปสู่หัวใจวาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงสูง หากไม่มีการควบคุมการทานยาชนิดนี้ แม้แต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจก็เสี่ยงได้รับอันตราย หากรับประทานยาขนาด 10 มิลลิกรัมในทุกสัปดาห์ก็เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจวายได้เท่าตัว ขณะที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ลดปริมาณยาดังกล่าวลงครึ่งหนึ่ง
  2014-03-09 10:03
 • ข่าวสด - ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่สารออกฤทธิ์ในยานอนหลับชื่อสามัญ โซลพิแดม (zolpidem) พบว่า หากใช้ในปริมาณมากจนเกินไป จะส่งผลต่อเส้นเลือดใหญ่และนำไปสู่หัวใจวาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงสูง หากไม่มีการควบคุมการทานยาชนิดนี้ว่า ยานอนหลับดังกล่าวจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 คือ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะคลินิกที่มีใบอนุญาตเท่านั้น และร.พ.ก็สามารถใช้ได้ ยกเว้นร้านขายยาทั่วไป หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 1-4 แสนบาท ส่วนผู้ซื้อหากนำไปใช้ในทางที่ผิดจะมีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสนบา
  2014-02-03 10:23
 • หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ : นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย. ได้ปรับลดราคายากลุ่มจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตตามต้นทุนการจัดหาที่ลดลงจำนวน 7 รายการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลและผู้บริโภคที่ต้อง ใช้ยา โดยเริ่มปรับลดราคาใหม่ อาทิ ยาเฟนทานิลชนิดแผ่น แปะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง, ยาเมทิลเฟนิเดต ที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น และยาโซลพิเดม ทาร์เทรต ซึ่งเป็นยานอนหลับ ลดราคาจากเดิมอีกร้อยละ 11-40 เริ่มตุลาคมนี้      อย.
  2013-10-17 08:44