ยามุ่งเป้า

 • ปัจจุบันนี้ “โรคมะเร็ง” ยังคงเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในคนไทยเป็นอันดับ 1 ทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีพัฒนาการรุดหน้าไปมากทั้งยาเคมีบำบัด รังสีรักษา การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted therapy) รวมถึงการรักษาด้วย แอนติบอดี้ และ ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ “Immunotherapy” จนมะเร็งหลายชนิดมีโอกาสรักษาหายขาด อย่างไรก็ตามมะเร็งระยะแพร่กระจายจำนวนมากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถยับยั้งการเติบโตและการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้ระดับหนึ่งด้วยการรักษาแบบมาตรฐาน โรคมะเร็งชนิดเดียวกันในผู้ป่วยแต่ละรายอาจตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตร
  2018-07-15 16:20
 • เตรียมจัดทำประกาศนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปี 60-64 บูรณาการการเข้าถึงยา เร่งจัดทำแผนการพัฒนายาตามบัญชียามุ่งเป้า 1 ก.ค.เสนอกรอบรายการยาเพื่อคัดเลือกเป็นบัญชียามุ่งเป้า ชี้เป็นยาราคาแพงที่มีการใช้มาก รวมทั้งแก้ปัญหาการใช้ยาเกินจำเป็น แก้ปัญหาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสุขภาพอื่น
  2016-06-30 15:14
 • “นพ.ณรงค์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษามะเร็ง รพ.อุดรธานี  ยืนยันผู้ป่วยบัตรทองเข้าถึงการรักษามะเร็งมาตรฐานเดียวกับสิทธิข้าราชการ แต่ปัญหาผู้ป่วยบัตรทองคือมารักษาเมื่อป่วยมากแล้ว ต่างจากสิทธิข้าราชการที่มารักษาในระยะเริ่มต้น ทั้งที่มะเร็งหากรักษาในระยะแรกเริ่มโอกาสรอดชีวิตจะสูงขึ้น ชี้หากร่วมจ่ายควรเปิดช่องให้ผู้ป่วยมีทางเลือกที่เหมาะสมตามกำลังของผู้ป่วย
  2015-07-17 13:52
 • พญ.สุดสวาท ผช.ผอ.รพ.ราชวิถี ประธานคณะทำงานจัดทำโปรโตคอลรักษามะเร็งสิทธิ 30 บาท แจงการมีโปรโตคอลเพื่อให้มีมาตรฐานการรักษา สหรัฐฯ ยุโรป ก็จัดทำแนวทางการรักษาเช่นกัน ยืนยันโปรโตคอลรักษามะเร็งสิทธิ 30 บาท ครอบคลุมยาพื้นฐาน และยาจำเป็นบางตัวที่มีราคาแพงหากอยู่ในโปรโตคอลก็เบิกจ่ายได้สูงขึ้น ยกเว้นยามุ่งเป้าที่มีราคาแพงมากระดับครึ่งแสนถึงสามแสนบาทต่อเดือน เข้าใจแพทย์ต้องการรักษาได้ผลดี แต่หากมีงบจำกัด ก็ต้องหาวิธีการ เสนอต่อรองราคายามุ่งเป้า ซื้อภาพรวมระดับประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยที่ร่วมจ่ายเข้าถึงยาได้ ยืนยัน ยา จ(2) ที่สปสช.จัดหามีคุณภาพ เพราะมะเร็งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
  2015-07-15 14:55